۱۳۹۱ تیر ۲۲, پنجشنبه

نیاز 215 میلیون زن به وسایل پیشگیری از بارداری در جهان

٢٢ تیر ١٣٩١
شهرزادنیوز: به مناسبت روز 11 ژوئیه، روز جهانی جمعیت جهان، که جمعیت جهان به 7 میلیارد و 57 میلیون و 608 هزار نفر رسیده است و سالانه حدود 80 میلیون تن نیز بر آن افزوده می شود. همزمان ذخایر خوراک رو به کاهش اند. با این همه هنوز 215 میلیون تن از زنان جهان به وسایل پیشگیری از بارداری دسترسی ندارند.
به گزارش سازمان امداد «ک ی ر»، سالانه حدود 300 هزار زن بر اثر بارداری اغلب ناخواسته جان می سپارند. به مناسبت این روز، دولت بریتانیا و بنیاد بیل و ملیندا گیتس کنفرانس برنامه‌ریزی خانواده را در لندن بر پا کرده‌اند که در آن نمایندگان دولت ها، جامعه مدنی و شخیصت هایی از اقتصاد خصوصی شرکت می کنند، تا امکان تأمین مالی دسترسی زنان نیازمند به وسایل جلوگیری از بارداری را بررسی کنند.هدف این کنفرانس در پیش گرفتن ابتکار جدیدی است که بر مبنای آن 120 میلیون تن از زنان در 69 کشور فقیر جهان بتوانند تا سال 2020 به وسایل جلوگیری از بارداری دسترسی داشته باشند.بر پایه توافق بین‌المللی کنفرانس سال 1994، حق سلامت بارداری و سیاست برنامه‌ریزی جمعیت جزو حقوق بشر است و باید بر اساس خواست داوطلبانه و بدون اجبار انجام شود.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر