۱۳۹۰ تیر ۲۶, یکشنبه

طرح “امنیت اجتماعی” یا سرکوب مدام زنان؟ + عکسطرح امنیت اجتماعی یا سرکوب مدام زنان؟
جهان زن ـ باز تابستان است و هجوم نیروهای انتظامی چادر بسر یا کلاه بسر را به جان زنان و دختران انداخته اند. عکس ها را که نگاه می کنی می بینی که چگونه از نوک انگشت پا تا فرق سر را زیر نظر دارند. این شیوه کنترل طالبانی جامعه، شیوه ای فاشیستی است. دخالت در جزئیات زندگی مردم. اما مردم و بویژه زنان کشور خواهان آزادی پوشش هستند.
هر کس حق دارد تصمیم بگیرد که جگونه زندگی کند. اما تاریک اندیشی طالبانی این حق را بر نمی تابد. برای رسیدن به جامعه ای آزاد، دمکراتیک همراه با عدالت اجتماعی باید خود را سازمان داد و در برابر نیروهای سازمانیافته سرکوب مقاومت گسترده ای را سازمان داد. این وضعیت توهین آمیز و این دخالت وقیحانه در زندگی مان را نمی توان و نباید تحمل کرد. جوانان دختر و پسر محلات می توانند خود را سازمان داده و در برابر این تعرض مقاومت را شکل دهند.
بد حجابم بدحجابم بی حجاب
من زن ایرانی ام جوشیده از شعر و شراب
خم نخواهد شد سرم هرگز به قانون حجاب
پایه ی اسلامتان را ای امام جمعه ها
می کنم با تار مویی من خراب اندر خراب
گور بابای شما بر جد و آبای شما
از جهنم تا بهشت و وحشت و رنج و عذاب
ننگ و نفرت بادتان ای کرکسان ، شادی کشان
زن به چشمان شما شد برده ای در رختخواب
روی لب الله و اکبر سنگسارم کرده اید
تا گلو در خاکها ای قاتلان آفتاب
روسری را در خیابان قعر آتش افکنم
گیسوان را میدهم شادی کنان من پیچ و تاب
میروم در ساحل دریا کمی عریان شوم
پیکر زیبای خود را تا زنم رقصان بر آب
لب بگیرم از لب معشوق خود در کوچه ها
شیخکان را افکنم با بوسه ها در اضطراب
تو چه دانی آیت الله پشمکی از شور و حال
کشک خود را زیر ماتحتت سر منبر بساب
من زنم زن مذهبم تنها جهان آزادی است
می گشایم بال و پر در آسمانها چون عقاب
آن سبو بشکست و آن پیمانه ها بر خاک ریخت
مرد سالاری شده است در گور ای عالیجناب
من زن ایرانی ام جوشیده از شعر و شراب                                                                                خم نخواهد شد سرم هرگز به قانون حجاب
هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر