۱۳۹۰ مهر ۱۴, پنجشنبه

جلسه پالتاکی هیئت نظارت و برنامه ریزی کانون 2011 روز یکشنبه نهم ماه اكتبرجلسه پالتاکی هیئت نظارت و برنامه ریزی کانون در سال 2011 روز یکشنبه نهم ماه اكتبر
( 9.10.2011) ساعت  16 در فضای مجازی پالتاک اتاق کانون برگزار خواهد شد.
همانطور که مستحضرید حضور اعضای هیئت رئیسه، مسئولان نمایندگی ها و کمیته های کانون، گروه اینترنتی و سردبیر ماهنامه  در این جلسه الزامی است.
 موضوع جلسه:

خوش آمد گوئی و خیر مقدم 16.00 الی 16.05
1 . بررسی مصوبات جلسه ماه سبتامبر ( 10 دقیقه ) الی 16.15
2 . گزارش نمایندگی ها و بررسی عملکرد آنان توسط مسئولین الی 16.45
3 . گزارش گروه اینترنتی و بررسی عملکرد آن ( 5 دقیقه ) الی 16.50
4 . گزارش کمیته ها و بررسی عملکرد آنان توسط مسئولین هر کمیته 5 دقیقه– الی 17.15
5 . گزارش هیئت رئیسه و بررسی عملکرد آن توسط اعضا ( 5 دقیقه ) الی 17.20
6 . گزارش سردبیر ماهنامه و بررسی عملکرد ماهنامه توسط اعضا ( 5 دقیقه ) 17.25
7 . گزارش مالی و بررسی آن ( 5 دقیقه ) 17.30
8 . پیشنهادات همکاران و بحث گفتگو و نتیجه گیری در خصوص آن ها ( 30 دقیقه ) 18.00
 یادآوری:
1 . در صورت عدم امکان حضور در این جلسه، ضرورت دارد که نماینده ای را کتباً و با اطلاعات کافی به جلسه معرفی نمایند.
2 . حضور بموقع شما باعث برگزاری منظم جلسه گردیده و مطمئنا جلسه در زمان تعیین شده نیز پایان خواهد یافت .
3 . حضور سایر اعضای غیر مسئول در این جلسه آزاد است.
4 . همکاران محترم پیشنهادات و انتقادات خود را در زمان لازم بیان کرده تا زمان جلسه طبق روال پیش بینی شده برگزار شود .
5 . لطفا برای بهتر برگزار شدن جلسه حتما تغییرات احتمالی را با مسئول جلسه در میان گذاشته و با هماهنگی با مسئول جلسه برای سخن گفتن آماده شوید .
  مکان: پالتاک
Social Issues and Politics
Human Rights
Kanoon Defa az Hoqoq Bashar dar Iran Iran
  هماهنگ کننده  هیئت نظارت و برنامه ریزی

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر