۱۳۹۰ شهریور ۳۰, چهارشنبه

توقف ۱۳سال پیشتازی دختران در دانشگاه هابررسی ترکیب جنسیتی دانشگاهها در ۶۰ سال گذشته نسان می دهد تا سه دهه غلبه با پسران است اما ۱۳ سال این نسبت معکوس می شود تا اینکه نرخ پذیرش داوطلبان از سال گذشته به گونه ای رقم خورد تا باز شمار دانشجویان پسر بر دختر در رقابتی تنگاتنگ پیشی بگیرد.


به گزارش خبرنگار مهر، در سال 1325 و 1326 تقریباً زنان هیچ مشارکتی در آموزش عالی ایران نداشتند. در سال 1327 اولین گروه زنان در آموزش عالی ایران پذیرفته شدند. از این سال تا سال 1340، سهم زنان به طور یکنواخت افزایش ‌یافته است.
در سال 1341 به دلیل سیاست‌های دولت وقت در خصوص نوین‌سازی و سیاست اجتماعی، پذیرش زنان در آموزش عالی به طور جهشی افزایش یافته و سهم زنان در آموزش عالی به طور فزاینده ای رو به رشد نهاده است. در سال 1350 جهش دیگری در مشارکت زنان در آموزش عالی اتفاق افتاده که در سال‌های بعد به پایداری رسیده است. این وضعیت تا وقوع انقلاب فرهنگی ادامه داشته است.
بر اساس گزارش یعقوب انتظاری – عضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، بعد از انقلاب فرهنگی با وقوع جنگ تحمیلی، سهم زنان در آموزش عالی با اندکی افت مواجه شد. اما با اتمام جنگ، سهم زنان رو به رشد نهاد و از سال 1373 به بعد رشد فزاینده به خود گرفت به طوری که با آغاز برنامه سوم توسعه، سهم زنان از سهم مردان پیشی گرفت.
آمارهای رسمی منتشر شده از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان سنجش آموزش کشور، نشان می‌دهد در طول چندین سال برگزاری مداوم کنکور قریب به 28 سال دانشجویان پسر از لحاظ پذیرش در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و حتی از لحاظ فارغ‌التحصیلی از این مراکز پیشتاز بوده‌اند، به طوری که در این مدت سال به سال تعداد پذیرفته‌شدگان مرد نسبت به زن افزایش یافته است.
اما از سال تحصیلی 77- 76 این روند تغییر می‌کند و این بار پیشتازی دانشجویان دختر در ورود به دانشگاه را نشان می‌دهد. تعداد دختران دانشجوی کشور از 23 درصد کل دانشجویان در سال 57 به 63 درصد در سال 85 رسید یعنی به یکباره طی 27 سال در حدود سه برابر افزایش یافت. همچنین تا قبل از سال 1389 سهم دختران از کل جمعیت دانشجویی کشور بیش از 60 درصد از دانشجویان ایران گزارش می‌شد.
جدول ترکیب جنسیتی دانشجویان کشور
سال تحصیلی سهم زنان از کل
جمعیت دانشجویی کشور
سهم مردان از کل
جمعیت دانشجویی کشور
1325-26 صفر 100
سال تحصیلی 27-1326 اولین گروه زنان در آموزش عالی پذیرفته شدند
1344-45 23/7 76/3
1356-57 31 69
1379-80 47/2 52/8
1385-86 63/22 36/78
1389-90 48/7 53/1
مسعود هادیان دهکردی – رئیس موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی در گفتگو خبرنگار مهر گفت: تعداد افرادی که در سال تحصیلی 90-89 در دانشگاههای کشور ثبت نام کرده اند برابر یک میلیون و 54 هزار و 408 نفر بوده است که 7/48 درصد آنها را خانم ها و 3/51 درصد را آقایان تشکیل می دادند.
هادیان دهکردی در مقایسه ترکیب جنسیتی دانشگاهها در سال تحصیلی اخیر نسبت به وضعیت این ترکیب در سالهای دیگر دهه 80 گفت: نتیجه گیری که می توانیم انجام دهیم این است که پسران تمایل بیشتری به ادامه تحصیل پیدا کرده اند.
سعید قدیمی – مدیرکل امور آموزشی وزارت علوم در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح آخرین ارزیابی‌ها از سهم دختران و پسران از جمعیت دانشجویی کشور گفت: ترکیب جنسیتی دانشجویان در مجموع کل مقاطع تحصیلی 50 درصد مرد و 50  درصد زن است. البته در برخی دانشگاه‌ها ممکن است نسبت دختران و پسران متفاوت باشد یعنی ترکیب جنسیتی در یک دانشگاه به نفع دختران و در دانشگاه دیگر به سمت پسران سنگینی کند اما در مجموع وضعیت جنسیتی دانشجویان دختر و پسر در آموزش عالی کشور نشان می‌دهد که تعداد دختران و پسران برابر هستند.
مدیرکل امور آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افزود: در دانشگاه‌های دولتی تعداد دانشجویان دختر بیشتر از دانشجویان پسر است اما در دانشگاه‌های غیردولتی این نسبت دقیقاً عکس می‌شود. با این حال بر خلاف آنچه که به ظاهر عنوان می‌شود، تفاوت نسبت جنسیتی در ترکیب دانشجویی کشور چندان محسوس نیست.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر