۱۳۹۰ شهریور ۳۰, چهارشنبه

بهاره مقامی از شکنجه و تجاوز در زندان می گوید: بخش دوم

بهاره مقامی از شکنجه و تجاوز در زندان می گوید: بخش دوم
http://www.youtube.com/watch?v=WjRmSmISFjs&feature=related

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر