۱۳۹۰ مرداد ۳۰, یکشنبه

اخراج يك دختر دانشجو به جرم شاعر بودن


اخراج يك دختر دانشجو به جرم شاعر بودن
نجف آباد –  سمیه شفیعی دانشجوی رشته ادبیات دانشگاه نجف آباد اصفهان به دلیل سرودن چند شعر با محتوای اجتماعی از طرف کمیته انضباطی حکم اخراج خود را دریافت نمود.این شاعره دانشجو سال گذشته چندین شعر سروده بود که در بین آنها شعر های بود که فقر را در جامعه نشان گرفته بود متاسفانه دفتر نماینده ولی فقیه در دانشگاه که خود را صاحب همه چیز میداند چند شعر این خانم را که در یک شب شعر دانشجویی خوانده بود

بهانه شکایت کرد و به دنبال آن بیسوادان دیگری در حراست و کمیته انضباطی حکم به اخراج سمیه از دانشگاه دادند
هر چند این حکم مراحل تجدید نظر را طی میکند اما یک مقام مسئول دانشگاه طی تماسی با سمیه به او گفته اگر یک عذر خواهی مفصل در یک نامه ارسال کنی و در آن خود را شرمسار مقام ولایت و امام زمان معرفی کنی میتواند در شکسته شدن حکم اخراج موثر باشد این مفام دانشگاهی به خانم شفیعی گفته این روز ها شعر ی که در آن بوی ولایت نباشد شعر نیست

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر