۱۳۹۰ مرداد ۲۶, چهارشنبه

جنازۀ دو دختر جوان در کورۀ آجرپزیاز شهركرد خبر رسيد كه جنازۀ یک مرد و دو دختر جوان  در کوره های آجرپزی شهرکرد پیدا شده است. این سه نفر به شکل فجیعی و با ضربات متعدد چاقو کشته شده بودند. عده ای از افرادی که این خانواده را می شناختند گفتند: دختران زیبای اين خانواده مدتی بود توسط یک افسر نیروی انتظامی تحت نظر بودند و اين فرد سعی داشته به دختران نزدیک شود و از آنها سوء استفاده کند.

همچنين گزارشاتی وجود دارد مبنی بر اينكه پدر خانواده چندین شکایت به بازرسی نیروی انتظامی فرستاده بوده ولی هرگز به شکایات او اعتنایی نشده بوده

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر