۱۳۹۰ شهریور ۶, یکشنبه

اسيدپاشی و مجرمان اصلی


 بلايی که بر سر عفت 38 ساله، و آمنه و معصومه و طاهره و الميرا و معصومه و سارا و ساير قربانيان اسيدپاشی آمده نقش دارند، اما…
آنچه درلينک زير اين مطلب ميخوانيد گزارشی از يک اسيدپاشی ديگر است که 6 شهريور 1390 در ايسنا درج شده است. عفت زن 38 ساله ای که شوهر سابق اش يک سطل اسيد را روی او خالی کرد و اکنون در بيمارستان بستری است.


بخش مهمی از گزارش به انتقاد از نارسايی قانون در رابطه با مجازات مجرم پرداخته است، در حاليکه ريشه های گسترش اين نوع خشونت لجام گسيخته عليه زنان را بايد در فرهنگ، نگاه، دستورالعمل هاو قوانينی جست که زنان را به عنوان «شيئی جنسی» و «متعلقه» مرد می شناسد و درنتيجه همانطور که در خود گزارش هم اشاره شده «مردان را محق مي‌دارد تا در مواجهه با “هر مخالفت و عقيده غيرهمسان” از سوى زنان، دست به انتقام‌جويى بزنند».
يک روز قبل از انتشار گزارش اسيدپاشی فوق در ايسنا، خبرگزاری مهر در مطلبی تحت عنوان«انتقاد شديد از شکل ارائه حجاب در رسانه ملی» از زنی به نام زهرا تشکری که او را به عنوان«مدرس جامعة المصطفی العالميه » معرفی ميکند نقل قول کرد« مشکل و فساد اخلاقی جامعه ما ناشی از روسری های رنگارنگ و انواع بزک ها و مانتوهای کوتاه و بدن نما و اقسام آرايش هاست»؛ اين خانم تشکری با کمال اطمينان تاکيد ميکرد روسری های و مانتوهای رنگارنگ «تحريک زا» هستند. «مدرس » مزبور از سيمای جمهوری اسلامی هم انتقاد کرد که « يک روسری زيبا دور صورت با يک آرايش مخفی و طبيعی که جلوه زيباتری می بخشد و چادری که بر سر انداخته شده است»، همانا«قاب گرفتن» صورت زن است که او را «تحريک زا» ميکند. به گفته او تمام «اطراف صورت زن» بايد با چادر پوشيده شود و حتی «اگر ابروها زينت شده است پوشانده شود». بعبارت ديگر زن به عنوان متعلقه مرد يا بايد در پستوی خانه او حبس شود يا اگر «اجازه» بيابد که از پستو خارج شود بايد ابروی پرپشت و شايد هم سبيل داشته و در مجموع به صورتی ظاهرا شود که مردان ديگر هوس نکنند او را در «تعلق» خود بگيرند.

زهرا تشکری ها در بلايی که بر سر عفت 38 ساله و آمنه و معصومه و طاهره و الميرا و معصومه و سارا و ساير قربانيان اسيدپاشی آمده نقش دارند، اما بار اصلی گناه بر دوش مقامات و مسوولان جمهوری اسلامی است که اين فرهنگ «متعلقه ی محجبه» را گسترش ميدهند. اينها مجرمانی هستند که آزاد ميگردند و تمام امکانات و اختيارات دولتی را به کمک ميگيرند تا زمينه گسترش جرم و خشونت را هرچه ممکن است و بيش از پيش تقويت کنند. تشديد مجازات توسط آنها فقط به پوشانيدن جرايم خود آنها کمک ميکند.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر