۱۳۹۰ شهریور ۴, جمعه

خواندن کتب حقوقی برای زن خانه دار ناموجه است!


بنا به اخبار واصله، شعله طائف زندانی بهائی به جهت مطالعه کتب حقوقی در زندان مورد بازجوئی قرار گرفته است! وی زندانی بهائی است که به یک سال حبس محکوم و اکنون در زندان اوین دوران محکومیت خویش را می گذراند. دختر وی گلریز نورانی خطاب به دادستانی چنین نوشته است:

از وقتی بچه بودم مامان مشوق ما بود که مطالعه کنیم، اول از همه خودش عامل بود، با وجود این که به خاطر معتقد بودن به دیانت بهائی از دانشگاه اخراج شده بود ولی یا کتاب های روانشناسی دستش بود یا قانون اساسی و حقوق مدنی . اینترنت، کتاب، مجله و هر چیزی که در آن حرفی از قانون باشد را می خواند، تا این که این بار بخاطر اعتقاداتش مسجون شد اما اونجا هم نتوانست بی کار بنشیند، از دادستان درخواست ادامه تحصیل نمود ولی چون جوابی دریافت نکرد شخصاً شروع کرد، هر بار ملاقات از کتاب هائی که می خواند حرف می زد: تاریخ تمدن، فرانسه، کامپیوتر و…. اما همۀ اینها در حاشیه بود،علاقه اش به حقوق سر جایش بود، سفارش کرد چند تا از کتاب هائی که قبلاً خریده بود ولی فرصت تمام کردنش را نداشته برایش ببریم، بعد از آن هم سفارش خرید چند جلد کتاب جدید را داد اما آخرین بار نه تنها کتاب ها به او داده نشد بلکه در این مدت چند بار برای بازجوئی برده شده است! باید جواب پس دهد که “چرا این نوع کتب را مطالعه می کنی؟ از مطالعۀ آنها چه هدفی داری؟ چه کسی آنها را معرفی کرده است؟ ” و جالبتر از همه آن که به او گفته اند: مطالعۀ این کتاب ها برای یک زن خانه دار غیر قابل توجیه است! و این کتاب ها در سطح تو نیست!!!
جناب دادستان شما آگاهتر از هر شخصی هستید که مطالعۀ این کتب حقوقی چه چیزهائی را عاید خوانندگان می کند؟ آیا سزاوار است که مادرم هفته ای یک بار با ایجاد رعب و وحشت برای بازجوئی فراخوانده شود؟ و به توضیحاتی که خود به یقین می دانید بپردازد؟
*کتاب هائی که برای مادرم فرستاده شده است دارای مهر وزارت ارشاد بوده و بنابراین مورد تایید دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد.
*این کتب در دانشگاه های حقوق جمهوری اسلامی ایران تدریس می گردد.
*نویسندۀ آنها فردی می باشد که اکنون مدرس دانشگاه های ایران است.
*بر اساس ماده های 128 و 140 آئین نامۀ اجرائی سازمان زندان ها: زندانی می تواند مطالعات دانشگاهی، فنی و حرفه ای و تحقیقات خود با رعایت نظامات داخلی زندان ها بپردازد.
بنابراین از جناب دادستان استدعا دارم در مرحلۀ اول عنایت فرموده اجازه ندهید زمانی که یک ایرانی و در مرحلۀ ثانی یک مادر در جهت ارتقاء علمی خود قدم برمی دارد و با وجود موانع و محرومیت ها باز هم در تلاش است که با کسب معلومات در ساختن ایرانی بزرگتر و تربیت فرزندانی صالحتر سهیم باشد مانعی غیر قابل توصیف پدید آید.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر