۱۳۹۰ شهریور ۴, جمعه

اجرای طرح تفکیک جنسیتی در دانشکده معد ن دانشگاه تهران


رژیم اسلامی در راستای اجرای طرح ارتجاعی تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها و عدم اجازه ورود دختران به رشته های صنعتی، از پذیرش دانشجو در رشته معدن دانشگاه تهران جلوگیری کرده است.

برپایه گزارش منتشره در ورودی سال تحصیلی جدید 90 دانشکده معدن دانشگاه تهران، دانشجویان دختر را نپذیرفت. یکی از دانشجویان در این باره گفته است، در دفترچه آزمون، این رشته برای دختران وجود نداشته است. وی افزود شنیده ها حاکی از این است که ادامه تحصیل دختران دانشجوی ارشد این رشته نیز با مشکلاتی همراه می باشد.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر