۱۳۹۱ اسفند ۱۷, پنجشنبه

وجود تبعیض و نداشتن امنیت شغلی از عوامل استرس زنان کارگر است

ارسال کننده : خانم انسیه حنیف نژاد 


شهرزادنیوز:بر پایه پژوهشی که با هدف شناخت «عوامل موثر بر رفتار مقابله با استرس در زنان» بر روی 70 نفر از زنان کارگر 20 تا 45 ساله شاغل در کارخانجات شهرک صنعتی عباس‌آباد پاکدشت صورت گرفته است، وجود تبعیض در محل کار،عدم کنترل زنان بر شرایط محیط کار و مشکل برقراری ارتباط با همکاران، از عوامل استرس زا اعلام شد.
به گزارش ایسنا، از نگاه اکثر زنان کارگر مورد بررسی در این تحقیق، نداشتن امنیت شغلی، ندانستن شیوه صحیح مقابله با استرس و روحیه حساس زنان کارگر، از اصلی‌ترین عوامل منفی تاثیرگذار بر مقابله با استرس بوده است.

همچنین به اعتقاد بیش از نیمی از زنان کارگر مورد بررسی در این تحقیق، عدم درک شرایط زنان کارگر از جمله توقع «روحیه شاد و عدم خستگی» از زن در محیط خانواده خصوصا توسط همسر و فرزندان و نیز عدم درک شرایط زنان در محیط کار از طرف کارفرما، به عنوان هنجار ذهنی منفی در مقابله با استرس، تاثیرگذارند.
طبق این پژوهش، برخی از زنان کارگر از موانع محیطی از جمله فشار کار زیاد برروی زنان کارگر، تداخل مشکلات خانه و محیط کار به عنوان عامل تاثیرگذار بر مدیریت استرس توسط زنان کارگر و تعدادی از زنان هم از موانع مالی مانند نداشتن پول و اجبار به کار در محیط‌های کارگری سخت و نداشتن رضایت شغلی، به عنوان چالشهای موجود در برخورد مناسب با استرس نام بردند.
به گفته پژوهشگران، استرس‌های طولانی و مداوم محیط کار می‌تواند باعث بروز فرسودگی شغلی شده و مسائلی چون استعفا، غیبت های مکرر، کاهش انرژی و بازده کاری را به دنبال آورد.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر