۱۳۹۱ اسفند ۱۴, دوشنبه

زنان خانه دار، سالانه ۱۶.۸ هزار دلار تولید می کنند


ایرنا: ارزش کار خانگی سالانه زنان در ایران حدود 16.7درصد تولید ناخالص داخلی است که این میزان برابر با 236 میلیارد ریال است.
بر اساس گزارشی در ماهنامه کار و جامعه که از سوی موسسه کار و تامین اجتماعی منتشر می شود، حسابهای اقماری تولید خانگی،امکان بررسی فعالیت های به حساب نیامده اقتصادی را به صورت نظام یافته و قابل مشاهده فراهم می کند به طوری که فعالیت های خانگی نظیر پخت و پز، شست و شوی، اطو کردن و حتی مراقبت از کودکان تبدیل به فعالیت های تولیدی خانوار شده اند. این مهم هنوز در ایران بجز برخی از مطالعات موردی، مورد مطالعه ای وسیع و همه جانبه قرار نگرفته است.
شکی نیست با توجه به بالا بودن میزان بیکاری زنان در ایران و نقش آنها در خانه ارزش افزوده بالایی از فعالیت های آنها در خانه ایجاد می شود که شاید حتی ارزش افزوده این گونه فعالیت ها از ارزش افزوده فعالیت اقتصادی مردان که در بیرون از خانه به طور عام فعالیت می کنند، بیشتر باشد. محاسبه مقدار ارزش کار خانگی زنان در سال 1385 بر اساس رویکرد نهاده و با استفاده از میزان حداقل دستمزد در این سال نشان داد ارزش کار خانگی سالانه برابر با 16.7درصد تولید ناخالص داخلی کشور است.

مطالعاتی که در کشور امریکا انجام شده برای سه گروه از زنان سرپرست خانوار، زنان متاهل شاغل و زنان غیر متاهل شاغل به طور جداگانه مورد محاسبه قرار گرفتند.
نتایج بررسی یاد شده نشان داد،زنانی که کل زمان خود را به کار خانگی می پردازند دارای بیشترین ارزش افزوده، سالانه حدود 16هزار و 882 دلار تولید ارزش افزوده می کند. زنان متاهل غیر شاغل حدود 10هزار و 605 دلار و زنان سرپرست خانوار کمی بیش از نصف زنان غیر متاهل شاغل حدود هشت هزار و 693 دلار را تولید می کنند.
آمارهایی از این دست بیان کننده ارزش افزوده ای است که زنان در محیط خانه ایجاد می کنند اما در هیچ یک از حسابهای ملی منظور نمی شود و همواره زنان از ابتدایی ترین حقوق بازار کار که حق بیمه برای دوران بازنشستگی است محرومند.
بالا بودن ارزش افزوده فعالیت های خانگی زنان در حالی است که برخی از زنان در محیط خانه با انجام برخی از کارهای دستی و یا کارهایی دیگر نرم افزاری به درآمد خانوار کمک می کنند که باز هم مورد محاسبه قرار نمی گیرد. متاسفانه در بسیاری از کشورهای جهان به دلیل ضعف نظام آماری هیچوقت تلاش زنان در ایجاد ارزش افزوده منظور نمی شود و کار آنها همواره مغفول می ماند.


هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر