۱۳۹۱ اسفند ۱, سه‌شنبه

یک میلیون زن سرپرست خانوار بدون پوشش حمایتی

شهرزادنیوز:علیرغم وعده‌ها و شعارها، از حدود 2 میلیون و 548 هزار زن سرپرست خانوار، بیش از 1 میلیون نفر در کشور بی پشتوانه اند.
گزارش مهر در این رابطه حاکیست، که 40 درصد از کل زنان سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد و و حدود 100 هزار تن دیگر از خدمات بهزیستی بهره مند می باشند.
به گفته حسین انواری، سرپرست کمیته امداد، سالانه 60 هزار زن سرپرست خانوار به آمار کشور اضافه می‌شود که با این حساب هر سال به مشکلات این زنان نیز افزوده خواهد شد.
به گفته آسیب شناسان اجتماعی، فرزندان زنان خودسرپرست در معرض آسیب قرار دارند و مشکلات اقتصادی هم سایه سنگینی بر زندگی سخت این زنان انداخته است. راهکار کمیته امداد، تشویق این زنان به ازدواج مجدد و حتی دادن بسته های حمایتی است، اما به اعتراف خود مسئولان «از این پیشنهاد به دلیل فرهنگ موجود در جامعه استقبال خوبی نشده» است.

از سوی دیگر وجود قوانین مردسالارانه نیز گریبانگیر این زنان است. به گفته طاهره رحیمی، عضو شورای مرکزی «جامعه زینب»، در قانون مربوط به زنان سرپرست خانوار موضوعی مبنی بر اینکه اگر پدر مفقودالاثر شود به مادر وصایت و قیومیت فرزند داده نمی‌شود، مطرح است که برای زن سرپرست خانوار مشکلات زیادی ایجاد می‌شود. درآمد این زنان نیز نسبت به سایرین کمتر است.
وی همچنین تصریح کرد که برای زنان سرپرست خانوار و دختران متکفل، هیچ حمایتی در نظر گرفته نشده است. حتی کمکی نیز به آنان نشده و فقط در صورتی که فوت کنند حقوق شان قطع نمی‌شود و به پدر و مادرشان می‌رسد.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر