۱۳۹۱ اسفند ۸, سه‌شنبه


نشست ماهانه بمنظور تبادل نظر و گزارشهای نقض حقوق بشر در ایران

گردهمائی


همراه با ویژه خبر های بهمن ماه سال 1391، سخنرانی
و.....


 برنامه سازان

آقای کامران شریفپور : خبار و گزارشهای نقض حقوق بشری در یکماه گذشته و تحلیل آن

آقای رضا کریمی: بررسی 3 ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی

سخنران و موضوع سخنرانی: آقای حسین بحرخوخیزش سال 1357 اشتباه بود یا انقلاب

بحث و گفتگو و تبادل نظر در پایان هر بخش
در پایان بررسی پیشنهادات و تصمیم گیری های لازم


زمان :  شنبه 02 مارس 2013 ساعت 13 تا 18 بوقت اروپای مرکزی

مکان :
Bömelburg Strasse 36

30165 Hannover

امکان دسترسی :

خط 6 از Kröpcke به طرف Nordhafrn ، ایستگاه ششم Fenske strasse ، بعد از فروشگاه Peny

کوچهBömelburg Strasse
شماره 36

Hainhölzer Kultur

مسئول جلسه : اقای رضا کریمی

منشی جلسه: خانم میترا کفایت حقیقی


کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نمایندگی هانوفرهیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر