۱۳۹۱ بهمن ۷, شنبه

عدم قیمومیت فرزند توسط مادر سرپرست خانوار با وجود مفقود شدن پدر

ارسال کننده : خانم انسیه حنیف نژاد شهرزادنیوز:ابعاد تبعیض حقوقی نسبت به زنان، حتی زنان سرپرست خانوار، تا جایی است که مادر وظیفه نگه داری و تربیت فرزند را دارد، اما با وجود مفقود الاثر بودن مرد خانواده نیز، حق وصایت و قیمومیت به وی داده نمی شود.
طاهره رحیمی، عضو شورای مرکزی جامعه زینب، در این رابطه به خبرگزاری ایسنا گفت که متاسفانه در جامعه به موضوع زنان سرپرست خانوار بسیار اندک پرداخته و قوانین ناقص در این زمینه تدوین شده است. این در حالیست که بسیاری از مردان همسر و کودکان خود را بدون نفقه رها کرده‌اند و حتی مشخص نیست که داخل یا خارج از کشور هستند.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت که حتی حق اولاد به زنان سرپرست خانوار پرداخت نمی‌شود، تنها حق عائله مندی به آنان داده می‌شود ولی میزان آن نسبت به حق عائله مندی پرداختی به مردان کمتر است؛ در ضمن مادر باید با پرداخت مبلغ بیشتری فرزند خود را بیمه کند.
به گفته وی، برای زنان سرپرست خانوار و دخترانی که متکفل پدر و مادر خود هستند هیچ امتیازی در نظر گرفته نشده است و حتی با نامه دادگاه نیز نهادی که این دسته از زنان در آن مشغول به کار هستند به آنان کمکی نمی‌کند، تنها در صورتی که فوت کنند حقوقشان قطع نمی‌شود و به پدر و مادرشان می‌رسد. کمیته امداد هم مبلغ کمی را به زنان سرپرست خانوار فاقد شغل پرداخت می‌کند، و این در حالی است که این کمیته حقوق مددجویان خود را پس از تخصیص یارانه به آنها، کاهش داده است.
 http://www.shahrzadnews.com/index.php?page=1

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر