۱۳۹۱ بهمن ۶, جمعه

برگزاری میز کتاب توسط کمیته زنان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران


زندگی را اعدام نکنید
گردهمائی و برگزاری میز اطلاعات 

در حمایت از مرادی ها، آخکندی ها، صادقی ها، افشاری ها، بهکیش ها نیاز به حمایت و حضور شما داریم 


سکوت در مقابل این بی عدالتی ظلم مضاعفیست بر جامعه انسانی

زمان برگزاری: شنبه  26 ژانویه 2013 ساعت 13.00 الی 14.00
محل برگزاری .هانوفر، بانهوف اشتراسه
Bahnhof Str.
30159 Hannover
برگزار کننده: میترا کفایت حقیقی 015210502798

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
کمیته دفاع از حقوق زنان 

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر