۱۳۹۱ تیر ۲۳, جمعه

پیشنهاد های بی شرمانه به زنان سرپرست خانواده حتی در ادارات دولتی

٢١ تیر ١٣٩١
Female-head-of-household
شهرزاد نیوز: شنیدن پیشنهادهای بیشرمانه برای دختران و زنان سرپرست خانواده یا بدون مرد به امری متعارف تبدیل شده است. به گزارش سایت قانون، لیلا، زن 37 ساله مطلقه ای با دو دختر 17 و 21 ساله در تهران، که در مقطعی مجبور شده حتی تن فروشی هم بکند، از همه مردان بدش می آید و نگران دختران خود است که مبادا آنها هم «بخاطر جبر روزگار» آواره خیابانها شوند. وی میگوید که حتی وقتی به یک اداره دولتی هم میرود، از پیشنهادهای بیشرمانه در امان نیست و پیشنهادهایی که به قول خودش به شنیدن آنها عادت کرده است. به گفته وی، حتی صاحبخانه نیز شرط واگذاری خانه خود به وی را با پیشنهادی بیشرمانه همراه کرد.
مریم، دختر 38 ساله و کارمند یکی از سازمانهای دولتی، در همین رابطه از یکی از دوستانش میگوید که چندماهی از فوت شوهرش نگذشته، مردی به او پیشنهاد میکند که صیغه او بشود تا او خرج وی و فرزندش را تامین کند.
دکتر مصطفی اقلیما، مددکار و آسیب شناس مسایل اجتماعی و رییس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران، در این رابطه به سایت قانون از جمله میگوید که کمک ارگانها و سازمانهایی مانند کمیته امداد و بهزیستی با پرداختهای قطره چکانی و بسیار اندک خود به زنانی که در تعاریف رسمی آنها قرار میگرند، به گونه ای است که ابراز آن در بسیاری از موارد موجب شرمساری مددجویان است.
وی با مقایسه وضعیت این زنان با برخی از کشورها میگوید که در آن کشورها وقتی زنی از شوهر خود جدا میشود و یا همسرش فوت میکند کلیه مزایایی که در زمان زندگی با همسرش به او تعلق میگرفت، پس از فوت شوهر و یا جدایی باز هم به او تعلق میگیرد و این دسته از زنان با هیچ کاهشی در مزایای حقوقی و قانونی خود مواجه نمیشوند و همین مساله بیانگر آن است که در این کشورها دولت مانند پدری مهربان و دلسوز توجه ویژه ای به زنان و دختران دارد و از آنها در مقابل آسیب های اجتماعی احتمالی در آینده حمایت میکند.
در نبود چنین حمایتهایی شنیدن پیشنهادهای بیشرمانه و غیرمتعارف برای دختران و زنان سرپرست خانواده، آوایی غریب و ناآشنا نیست.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر