۱۳۹۱ خرداد ۱۴, یکشنبه

خطر مرگ برای حسین رونقی ملکی(بابک خرمدین). لطفا امضا کنید


در زیر لینک را جهت امضا برای جان حسین رونقی ملکی برای اطلاع در
کانون و عموم ارسال میدارم
خطر مرگ برای حسین رونقی ملکی(بابک خرمدین)
صبر نکنیم تا بعد از مرگش داد و بیداد کنیم تا زنده است برایش کاری بکینم .
یک دقیقه وقت بگزاریم و امضا کنیم این حد اقل کاری ست که الان می شود کرد
<http://www.gopetition.com/petition/36771.html>

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر