۱۳۹۰ آبان ۱۹, پنجشنبه

ورود دختران ممنوع!

سرکوب زنان در جمهوری اسلامی حد و مرزی نمی شناسد. سرکوب زنان جزئی از ماهیت حکومت اسلامی است. دید و نگاه حکومت اسلامی به زنان آن چنان متحجرانه و واپس گرایان و تبعیض آمیز است که بخش گسترده ای از جامعه و حداقل بیش نیمی از جامعه را در برابر حکومت قرار داده است. یک روز زنان نباید به قهوه خانه های دارای قلیان بروند،
یک روز از رفتن به پیست اسکی ممنوع می شوند، یک روز در دانشگاه تفکیک جنسیتی را برقرار می کنند. و این سیاهه را پایانی نیست. اما این حکومت زن ستیز در برابر یک جامعه مدرن قرار گرفته است. آن ها دارند آب در هاون می کوبند. این جنبش راه خود را می رود. روشن است که طرح ممانعت از رفتن دختران و زنان جوان به پیست اسکی به نوعی هم تلاش برای جلب همسوئی زنان فرودست جامعه است و با ایجاد شکاف فرهنگی قصد دارند که روی شکاف طبقاتی پرده ای بیاندازند. اما مسائل زنان در همه زمینه ها، مسائلی است که جمهوری اسلامی علیه زنان بکار می گیرد. این را در تبعیض ارث، در حق حضانت فرزند، در حق طلاق،در حق سفر، در حق انتخاب محل سکونت و غیره می توان دید.
ورود دختران زیر ۱۸ سال و بالای ۱۸ سال مجرد و بدون اجازه اولیا یا شوهر به پیست اسکی ممنوع شد
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی اعتدال ، بانوانی که با آغاز بارش برف و فصل اسکی به برخی از پیست های اسکی حاشیه تهران مراجعه کرده اند ، با ممنوعیت ورود از سوی ماموران انتظامات مستقر در این مکان ها روبرو شده اند.   مامور انتظامات مستقر در یکی از پیست های اسکی شمال تهران در این زمینه مدعی شد: پلیس اماکن جمهوری اسلامی با ارسال دستور العملی به پیستهای اسکی اعلام نموده که ورود خانمها بدون سرپرست قانونی یا شوهر به پیستهای اسکی ممنوع است.  وی افزود: بنا بر این دستورالعمل ورود دختران زیر ۱۸ سال نیز بدون پدر و مادر ممنوع می باشد و دختران بالای ۱۸ سال تنها با سرپرست قانونی و زنان ازدواج کرده تنها به همراه شوهرشان مجاز  به ورود به پیست اسکی هستند.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر