۱۳۹۰ مهر ۲۵, دوشنبه

سقوط آسانسور در خوابگاه دختران دانشگاه امیرکبیر


در ادامۀ حوادث تلخ در دانشگاه صنعتی امیرکبیر آسانسور در یکی ازخوابگاه های دخترانۀ این دانشگاه سقوط کرد، خوشبختانه در این حادثه به کسی آسیب جدی نرسیده است، به گزارش “ دانشجو نیوز” این حادثه چند روز پیش در حالی رخ داده است که
در دو هفتۀ گذشته خبر درگذشت آمنه زنگنه دانشجوی دختر این دانشگاه بر اثر گاز گرفتگی ناشی از اسید و عدم اطلاع رسانی مناسب از سوی مقامات مسئول اعتراض گستردۀ دانشجویان را در پی داشت، دانشجویان خواستار استعفای مسئولین دانشگاه به دلیل بی کفایتی و رخ دادن حوادثی مشابه در گذشته شده بودند، در سال ٨٧ نیز سقوط آسانسور در خوابگاه پسرانۀ نجات اللهی باعث قطع پای یکی از دانشجویان شد.
در حالی که خبر درگذشت آمنه زنگنه در خوابگاه مرادی با وعده های مسئولین دانشگاه مبنی بر پیگیری وضعیت نامناسب خوابگاه دانشجویان همراه شد گزارش ها حاکی از آن است که در خوابگاه دخترانۀ احمدی آسانسور در طبقۀ چهارم سقوط کرده و چندین دانشجوی دختر برای مدت زیادی در آن حبس بوده اند، خوشبختانه آسانسور در بین طبقات متوقف شده و در صورت ادامۀ مسیر حادثۀ تلخ دیگری برای جامعۀ دانشگاهی به وقوع می پیوست، دانشجویان عنوان کرده اند این آسانسور پیش از این نیز دچار مشکل بوده و مسئولین بدان توجهی نکرده اند! دانشگاه صنعتی امیرکبیر در هفته های گذشته شاهد پنج روز تجمع گستردۀ دانشجویان در اعتراض به عملکرد نامناسب مسئولین دانشگاه بود، دانشجویان خواستار استعفای دکتر رهایی و دکتر آرزو رئیس دانشگاه و معاون دانشجوئی وی شده بودند.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر