۱۳۹۰ شهریور ۱۷, پنجشنبه

ضرب و شتم فرانک فرید در بازداشتگاه های تبریز


بنا به اخبار موثق از تبریز فرانک فرید فعال حقوق زنان در زمان دستگیری توسط افراد لباس شخصی مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته است، در نتیجه این ضرب و شتم بازوی وی به شدت آسیب دیده و همچنین پردۀ گوش چپ وی نیز صدمۀ جدی دیده است به طوری که گفته می‌شود شنوایی خود را از دست داده است.

همچنین گفته می‌شود در نتیجه عدم رسیدگی پزشکی و نبود امکانات در بازداشتگاه نیروی انتظامی تبریز حال عمومی نامبرده به وخامت گراییده است، براساس اخبار دریافتی فرانک فرید در چند روز اول بازداشت ساعات زیادی را توسط مأموران ادارۀ اطلاعات تبریز مورد بازجوئی قرار گرفته است و اتهامات «توهین به رهبری»، «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» و «اقدام علیه امنیت ملی» به وی تفهیم شده است.
فرانک فرید دبیر نخستین کنگرۀ زنان آذربایجان در ۱۸ اسفندماه (هشتم مارس) سال ۱۳۸۳ و سردبیر سرویس زنان نشریۀ توقیف شدۀ دیلماج و سردبیر ویژه نامۀ زنان این نشریه است، این پژوهشگر مسائل زنان آذربایجان روز شنبه ۱۲ شهریور همزمان با تجمعی که از سوی فعالين محيط زيست در اعتراض به خشک شدن تدريجی درياچۀ اورميه برگزار شده بود بازداشت شد، این تجمع از سوی نيروهای امنيتی در تبريز و اورميه به خشونت کشيده شد

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر