۱۳۹۰ شهریور ۱۷, پنجشنبه

زنان خیابانی معلولانی هستند که جامعه علت آن است


قرایی مقدم با مقصر دانستن جامعه در این امر تصریح کرد:  ده درصد زنان خیابانی در کودکی مورد تجاوز قرار گرفته‌اند "مقصر اصلی در این زمینه جامعه‌است.
بیشتر این افراد تمایلی به ادامه زندگی در شرایط کنونی خود را نداشته و خواستار بازگشت به شرایط سالم هستند."وی در این باره ادامه داد: "جامعه با محدودیت‌های مالی که برای آنها ایجاد کرده، باعث شده که آنها درس نخوانده، شغلی نداشته باشند، درست تربیت نشوند و کمبوهایی داشته باشند. هیچ پدیده‌ای در جامعه نیست که به جامعه مربوط نباشد، حتی درختان هم تحت تأثیر جامعه هستند."این آسیب شناس با تأکید بر اینکه کار زنان خیابانی اصلاً ذاتی نیست، تصریح کرد: "برخی زنان از نظر فیزیولوژی بدن، زمینه این کار را دارند، اما هیچ انسانی از ابتدا این گونه نبوده و این امر اصلا ذاتی نیست." قرایی‌مقدم با بیان اینکه یک عده از سیری به این سمت می‌روند و عده‌ای از گرسنگی، بیان کرد: "در واقع زنان خیابانی معلولانی هستند که جامعه آنها را بیمار کرده‌است."
ده درصد زنان خیابانی در کودکی مورد تجاوز قرار گرفته‌اند

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر