۱۳۹۰ شهریور ۱۴, دوشنبه

اطلاعیه 326 کمیته اقوام و ملل ایران برای سرکوبهای اورمیهVVMIran
Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.
Postfach 52 42
30052 Hannover
Tel.: +49 511 44 04 84    
Fax: +49 511 26173 76

ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر 
احدی را نمیتوان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا برخلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.
ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر
هیچ کس را نباید خود سرانه توقیف ،حبس یا تبعید کرد.
ماده 20  اعلامیه جهانی حقوق بشر
الف/ هر کس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیتهای مسالمت آمیز تشکیل دهد.
ب/ هیچکس را نمیتوان مجبور به شرکت در اجتماع کرد.
سرکوب و بازداشت هموطنان و فعالین سیاسی و فرهنگی و مدنی مردم                 آذربایجان را محکوم مینماییم
هموطنان آزادیخواه:

بنا بر اعلام و دعوت فعالین ملی آذربایجان شهروندان اورمیه و تبریز برای اعتراض به سیاستهای دولت و مجلس جمهوری اسلامی نسبت به رد دو فوریت طرح نجات دریاچه اورمیه برای تظاهرات و اعتراض مسالمت آمیز گرد هم امده که در نتیجه حمله نیروهای ضد شورش به شهروندان معترض با باتوم، گلوله های پلاستیکی و رنگی اقدام به ضرب و شتم آنان نموده اند که در این راستا تا کنون ده ها تن از شهروندانکشته، زخمی و بازداشت شده اند.

 کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران با محکوم نمودن اینگونه برخوردهای ضد بشری ،از تمامی انسانهای آزاده ،نهادهای حقوق بشری و فعالان سیاسی به منظور ناکام گذاشتن فضای رعب و وحشت و افشای سیاست سرکوب رژیم اسلامی ایران خواهان اقدامی جدی میباشد.

326

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق اقوام وملل ایران

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر