۱۳۹۰ مرداد ۱۷, دوشنبه

سمیه رئیسی را پدرش برای افترای دروغ کشت!


سمیه رئیسی را پدرش برای افترای دروغ کشت!
روزچهارشنبه ۱۲ مرداد یک آخوند عضو حراست و دفتر نمایندگی در دانشگاه آزاد مبارکه بدون دلیل خاصی به پدر یکی از دختران دانشگاه تلفن می کند و به او می گوید: دخترش با چند پسر ارتباط دارد و از او می خواهد فکری برای دخترش کند! پدر متعصب بدون هیچ تحقیق دختر خود را به باد کتک می گیرد و در حین کتک زدن اورا محکم به دیوار می کوبد، دختر بیهوش شده و بعد از دو ساعت به دلیل ضربه مغزی فوت می کند.


این دختر بی گناه که سمیه رئیسی نام داشته به گفته دوستان، فامیل و همسایه ها یکی از نجیبترین دختران شهر بوده، بعد از واقعه آخوند برای فرار از عواقب ماجرا تلفن را انکار می کند ولی دوستان سمیه شهادت داده اند که یکی از بسیجی های دانشگاه که خواستگار سمیه هم بوده و جواب رد شنیده مرتب برای او ایجاد مزاحمت می کرده و چون با این آخوند کثیف هم رابطه نزدیک داشته احتمالا یک حرکت برنامه ریزی شده بوده ولی فکر نمی کردند کار به اینجا برسد. پدر بلافاصله بعد از مرگ دخترش و شنیدن واقعیت ماجرا تعادل روانی خود را ازدست داده است و هم اکنون در بیمارستان تحت نظارت پلیس بستری می باشد .

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر