۱۳۹۰ مرداد ۱۵, شنبه

مخالفت شوراى عالى انقلاب‌ فرهنگى با استفاده زنان از دوچرخه در شهركبرى خزعلى رئيس شوراى فرهنگى و اجتماعى زنان در‌خصوص اينكه آيا موضوع استفاده زنان از دوچرخه در سطح شهر به منظور بررسى در دستور كار شوراى فرهنگى و اجتماعى زنان قرار دارد يا خير، اظهار داشت: استفاده يا عدم استفاده زنان از دوچرخه در سطح شهر جزء شرح وظايف ما نيست بلكه بايد تقاضاى اين موضوع از سوى سازمان پيشنهاد دهنده، به شوراى فرهنگى و اجتماعى زنان برسد تا پس از بررسى نظرات اعضا را دريافت كنيم و در اين رابطه اعلام نظر كنيم.

وى افزود: شوراى فرهنگى و اجتماعى زنان طبق سياست‌هاى مصوب شوراى عالى انقلاب فرهنگى حركت مي‌كند و در مصوبات شوراى عالى به موضوع دوچرخه سورارى زنان در سطح شهر تأكيد نشده و اتفاقأ بر خلاف اين موضوع يعنى عدم استفاده زنان از دوچرخه در سطح شهر تأكيد شده است.


خزعلى با بيان اينكه تا زمانى كه موضوع دوچرخه سوارى زنان در سطح شهر در جلسات شوراى فرهنگى و اجتماعى زنان مطرح نشود نمي‌توانم در زمينه آن نظرى بدهم، گفت: تاكنون هيچ موضوعى تحت عنوان استفاده زنان از دوچرخه در دستور كار شوراى فرهنگى و اجتماعى زنان قرار نگرفته است.
رئيس شوراى فرهنگى و اجتماعى زنان ادامه داد: در پارك‌هاى ويژه بانوان مسيرهاى ويژه دوچرخه سوارى براى آنها در نظر گرفته شده است ولى دوچرخه سوارى زنان در خيابان‌ها با سياست‌هاى مصوب شوراى عالى انقلاب فرهنگى همخوانى ندارد اما اگر ايجاد مسيرهاى دوچرخه سوارى ويژه زنان از سوى سازمانى پيشنهاد شود اين موضوع در دستور كار شوراى عالى انقلاب فرهنگى قرار مي‌گيرد.
وى بيان كرد: بايد توجه داشت كه سياست‌هاى ما با موضوع استفاده زنان از دوچرخه در سطح شهر موافق نيست، آنها مي‌توانند در پارك‌هاى ويژه‌اى كه برايشان در نظر گرفته شده است اقدام به دوچرخه سوارى كنند.
به گزارش فارس ، چندى پيش سيد جعفر تشكرى هاشمى معاون حمل و نقل و ترافيك شهردارى تهران با اشاره به فعاليت 89 خانه دوچرخه در سطح شهر، اظهار داشت: در حال حاضر استفاده از دوچرخه در سطح شهر تنها براى آقايان ميسر است و در مورد استفاده يا عدم استفاده زنان از دوچرخه در سطح شهر بايد شوراى فرهنگى اجتماعى زنان اظهارنظر كند.

اخوند نادان علم الهدی، امام جمعه مشهد: دوچرخه سواری زن، خلاف شرع و حرام است
امام جمعه مشهد گفت: دردآور است که در دهه مهدويت امام زمان مسابقه دوچرخه‌سواری دختران برگزار شود و آن را نمايش دهند و اين مسابقه يک دهن کجی به امام زمان است.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر