۱۳۹۰ مرداد ۳۰, یکشنبه

بازداشت خاطره دانش توکل و ملینا بختیارنژاد


بنا به گزارش منابع خبری طی هفته ای که گذشت دو تن از دانشجویان دانشگاه تهران و آزاد توسط مأموران امنیتی بازداشت و به محلی نامعلوم منتقل شده اند. منابع دانشجوئی از تهران گزارش داده اند که «خاطره دانش توکل» دانشجوی دانشگاه آزاد روز پنجشنبه بیستم مرداد ماه در پی احضار به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات بازداشت شده و از همان روز تنها طی تماسی کوتاه با خانواده از بازداشت موقت خود خبر داده است.
همچنین مأموران امنیتی روز شنبه بیست و دوم مرداد ماه با ورود به منزل پدریِ «ملینا بختیارنژاد» این فعال دانشجوئی دانشگاه تهران را بازداشت و بعد از تفتیش منزل، کیس کامپیوتر و برخی اوراق و کتب و اموال شخصی وی را نیز با وی به محلی نامعلوم منتقل کردند. این در حالی است که مأموران امنیتی دلیل بازداشت این فعال دانشجوئی را توزیع و انتشار فیلم ها و جزواتی پیرامون انقلاب های رنگی و نرم و همچنین ارتباط با برخی فعالان خارج از کشور اعلام کرده اند.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر