۱۳۹۰ مرداد ۱۲, چهارشنبه

افزايش اذيت و آزار زنان در خيابان هادستگيري زنان و مزاحت براي زنان ميانسال در تهران اين روزها افزايش پيدا كرده است.

در منطقه آرياشهر فلكه اول صادقيه, زنان انتظامي دو خانم را مجبور كرده بودند كه محتويات كيف هايشان را خالي كرده و نشان دهند.

لازم به يادآوري اينكه چهارشنبه گذشته 5مرداد هم نيروهاي امنيتي با ميني بوس در فلكه اول صادقيه توقف كردند و خانم هاي درحال عبور را دستگير و يا مورد سوال و جواب قرار مي دادند. تعدادي از آنها را هم در نهايت بازداشت كردند و با خود بردند.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر