۱۳۹۰ شهریور ۹, چهارشنبه

بسیجیان یک منزل مسکونی را در حالیکه خانمي جوان بهمراه دختر 5 ساله اش درآن بودند رابه آتش کشیدند

یک گروه هفت نفره از بسیجیهای وحشی یک منزل مسکونی را در حالیکه یک خانم جوان و دختر 5 ساله آن در خانه بودند به آتش کشیدند این خانم جوان دو سال پیش در یک صانحه تصادف شوهر خود را ازدست داد جوانی و زیبایی این خانم باعث شده بود
تا بعضی افرادی نسبت به او طمع داشته باشند هر چند همسایگان و اهالی محل همگی بر نجابت و پاک بودن این خانم گواهی میدهند اما یکی از همین بچه بسیجی ها به شهادت اهالی محل بیش لز دوماه بوده که مرتب برای این خانم مزاحمت ایجاد میکرده تا جایی که چند بار با تذکر کسبه هم روبرو میشود اما این بسیجی پر رو وقتی نجابت و سرسختی زن جوان را میبیند شایعه ای پخش میکند که این زن محله را به فساد کشیده و با تحریک تعدادی اوباش تر از خودش در ساعت 14 در حالیکه زن و بچه کوچکش در حال استراحت بودند با مواد آتش زا خانه را به آتش میکشند خوشبختانه دو تن از همسایه ها با مشاهده سریعا آتش نشانی را خبر میکنند و بچه در حالیکه از ترس بیهوش شده بود و سوختگی هایی در روی بدنش بوده همراه مادرش راهی بیمارستان میشود
اعضای وحشی بسیج هم در حال حاضر متواری هستند

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر