۱۳۹۰ مرداد ۲۳, یکشنبه

جلسه پالتاکی هیئت نظارت و برنامه ریزی کانون در سال 2011 روز یکشنبه چهاردهم ماه


همراهان و مسئولین عزیز در کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
با درود های صمیمانه
جلسه پالتاکی هیئت نظارت و برنامه ریزی کانون در سال 2011 روز یکشنبه چهاردهم ماه  آگوست (14.08.2011) ساعت 13.00 در فضای مجازی پالتاک اتاق کانون برگزار خواهد شد


همانطور که مستحضرید حضور اعضای هیئت رئیسه، مسئولان نمایندگی ها و کمیته های کانون، گروه اینترنتی و سردبیر ماهنامه  در این جلسه الزامی است.

موضوع جلسه:
خوش آمد گوئی و خیر مقدم 13.00 الی 13.05
1 . بررسی مصوبات جلسه ماه یونی ( 10 دقیقه ) الی 13.15
2 . گزارش نمایندگی ها و بررسی عملکرد آنان توسط مسئولین الی 13.45
3 . گزارش گروه اینترنتی و بررسی عملکرد آن ( 5 دقیقه ) الی 13.50
4 . گزارش کمیته ها و بررسی عملکرد آنان توسط مسئولین هر کمیته 5 دقیقه– الی 14.15
5 . گزارش هیئت رئیسه و بررسی عملکرد آن توسط اعضا ( 5 دقیقه ) الی 14.20
6 . گزارش سردبیر ماهنامه و بررسی عملکرد ماهنامه توسط اعضا ( 5 دقیقه ) 14.25
7 . گزارش مالی و بررسی آن ( 5 دقیقه ) 14.30
8 . پیشنهادات همکاران و بحث گفتگو و نتیجه گیری در خصوص آن ها ( 30 دقیقه ) 15.00

یادآوری:
1 . در صورت عدم امکان حضور در این جلسه، ضرورت دارد که نماینده ای را کتباً و با اطلاعات کافی به جلسه معرفی نمایند.
2 . حضور بموقع شما باعث برگزاری منظم جلسه گردیده و مطمئنا جلسه در زمان تعیین شده نیز پایان خواهد یافت .
3 . حضور سایر اعضای غیر مسئول در این جلسه آزاد است.
4 . همکاران محترم پیشنهادات و انتقادات خود را در زمان لازم بیان کرده تا زمان جلسه طبق روال پیش بینی شده برگزار شود .
5 . لطفا برای بهتر برگزار شدن جلسه حتما تغییرات احتمالی را با مسئول جلسه در میان گذاشته و با هماهنگی با مسئول جلسه برای سخن گفتن آماده شوید .

هماهنگ کننده موقت هیئت نظارت و برنامه ریزی
مازیار بذرافکن

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر