۱۳۹۲ فروردین ۱۶, جمعه


گردهمائی

نشست ماهانه نمایندگی هانوفر بمنظور تبادل نظر و گزارشهای نقض حقوق بشر در ایران در اسفند ماه 1391، بررسی مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر، سخنرانی و...

برنامه سازان

آقای بیژن سامانی :
اخبار و گزارشهای نقض حقوق بشری در یکماه گذشته و تحلیل آنها
آقای رضا کریمی:
بررسی موادی از اعلامیه جهانی حقوق بشر و مطابقت آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی

سخنران و موضوع سخنرانی:
آقای روزبه کیال قزوینی: بررسی سینما و استعمارگران
بحث و گفتگو و تبادل نظر در پایان هر بخش
در پایان بررسی پیشنهادات و تصمیم گیری های لازم
زمان : شنبه 13  آپریل 2013 ساعت 11  تا  14  بوقت اروپای مرکزی
مکان : فرای سایت ریک لینگن
Freizeitheim Rickligen
Ricklinger Stadtweg 1
30459 Hannover
امکان دسترسی : خط های 3 _ 7 _ 17   به سمت  Wettbergen  ، ایستگاه   Beekestraße        ،

مسئول جلسه : آقای کامران شریفپور سولکانی
منشی جلسه : خانم صدیقه جعفری


کانون دفاع از حقوق بشر در ایران / نمایندگی هانوفر

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر