۱۳۹۲ فروردین ۱, پنجشنبه

نسیم سلطان بیگی به مرخصی نوروزی آمده استکمیته گزارشگران حقوق بشر - ساعاتی‌ پیش برابر با دو شنبه ۲۸ اسفند، نسیم سلطان بیگی، خبرنگار و فعال دانشجویی سابق به مرخصی نوروزی آمده است.
به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، نسیم سلطان بیگی که با خبرگزاری‌ها و نشریات مختلفی‌ از جمله شرق و آرمان همکاری داشته و همچنین دو مرتبه سابقه بازداشت در ۸ مارس ۱۳۸۵ و متعاقب تجمع فعالین دانشجویی چپ در روز دانشجوی سال ۱۳۸۶ را در پرونده خود دارد، از سوی مسئولین قضایی بصورت موقت به مرخصی نوروزی فرستاده شده است.
این فعال دانشجویی و روزنامه نگار، در نهم آذرماه ۸۹ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به شش سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم شامل ۳ سال حبس تعزیری به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» و یک سال به علت «تبلیغ علیه نظام» است و دو سال حکم تعلیقی نیز از سال ۸۵ به آن اضافه شده است. این حکم سپس با اعتراض وی به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده بود.
نسیم سلطان‌بیگی از جمله دانشجویان طیف چپ است که در آذرماه ۱۳۸۶ در جریان دستگیری گسترده این دانشجویان بازداشت و مدت ۵۶ روز را در زندان اوین بند ۲۰۹ سپری کرده و با قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومان آزاد شده بود. وی همچنین در تجمع فعالین جنبش زنان در ۲۲ خرداد ماه سال ۱۳۸۵ بازداشت و به دو سال حبس تعلیقی محکوم شده بود.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر