۱۳۹۱ اسفند ۱۳, یکشنبه

پژوهش: افزایش روابط جنسی پیش از ازدواج در ایران


ارسال کننده : خانم زهره کفایت حقیقی 


شهرزادنیوز:بر پایه پژوهشی که از سوی دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران صورت گرفته، رابطه جنسی پیش از ازدواج در ایران در حال افزایش است، در حالی که سیاست غالب نادیده گرفتن آن است.
به گزارش خبر آنلاین، این پژوهش نشان می دهد که مواردی چون احساس نیاز، حس کنجکاوی و کسب تجربه، شبکه روابط اجتماعی و گروه دوستی، بیکاری، شرایط اقتصادی و افزایش سن ازدواج از جمله مهم ترین عوامل پیدایش و گسترش این روابط هستند.

در این پژوهش، از میان مردانی که مورد مصاحبه قرار گرفته اند، جوان ترین آنها 21 ساله و مسن ترین شان 33 ساله و میانگین سن افراد مصاحبه شونده در حدود 27 سال بوده است.
همچنین 53 درصد از مصاحبه شوندگان دارای تحصیلات دیپلم و پایین تر و 47 درصد دارای تحصیلات دانشگاهی بودند، که از این میان، بیشترین میزان مربوط به مردان با تحصیلات دیپلم ( 35 درصد) و بعد از آن، مردان با مدرک لیسانس با (35 درصد) از کل پاسخگویان بوده است.
در ادامه آمده است که نزدیک به 70 درصد از پاسخگویان غیر شاغل و یا دارای مشاغل پاره وقت بودند و در نتیجه، از درآمد بالایی برخوردار نبودند و تنها حدود 30 درصد پاسخگویان دارای شغل تمام وقت و درآمد مشخص فردی بودند. از سوی دیگر 23 درصد پاسخگویان غیر شاغل را دانشجویان تشکیل می دادند.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر