۱۳۹۱ اسفند ۲۰, یکشنبه

اعلام نارضایتی شدید "سازمان های مردم نهاد" مجاز اسلامی از فعالیت جریان های فمینیستی

شهرزادنیوز:در حالی که برخی رسانه‌های دولتی، مانند ایسنا و فارس، متن واحدی از «پیام بان کی مون»، دبیر کل سازمان ملل را منتشر کرده و دو نماینده زن و رئیس مرکز زنان ریاست جمهوری، در نشست سازمان ملل به همین مناسبت شرکت دارند، سایت «الف» متن بیانیه تعدادی از «سازمان های مردم نهاد» اسلامگرا، علیه این روز را منتشر کرده است.
این نهادهای مجاز حکومتی در بیانیه خود، ضمن تأکید بر روز تولد فاطمه، دختر پیامبر اسلام، به عنوان روز زن، به نقد فمینیسم و هشت مارس پرداخته و مدعی شده‌اند که فمینیست های وطنی، ضمن انکار عمده رشدی که خارج از چارچوب آموزه های فمینیستی برای زنان مسلمان ایرانی رخ داده، از یک سو وضعیت زنان کشورهای توسعه یافته ی غربی را به عنوان الگو مطرح می کنند و از سوی دیگر همنوا با فمینیست های همچنان ناراضی غربی از یک جامعه آرمانی فارغ از هر گونه مظاهر ستم و نابرابری علیه زنان سخن می گویند.
امضا کنندگان این بیانیه، فمینیسم ایرانی را «یک جنبش غیر بومی و التقاطی» دانسته و نوشته‌اند که «جنبش فمینیسم در ایران، به دلیل تعارض و گاه تقابل آموزه های برابری طلبانه و لیبرالی آن با اسلام»، آشکارا یک جنبش سیاسی با هدف براندازی نظامی اسلامی است.
آن‌ها همچنین در آستانه روز جهانی زن، بی اعتمادی و نارضایتی شدید خود را از فعالیت جریان های فمینیستی در کشور اعلام کرده اند. این بیانیه را چهل و یک نهاد مجاز حکومتی امضاء کرده اند.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر