۱۳۹۱ بهمن ۲۳, دوشنبه


روند بیست و دومین اجلاس حقوق بشر
اطلاعیه دوازدهم کارزار برای افشای 
 نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران  

 از روز دوشنبه ۲۵ فوریه ۲۰۱۳ (۷ اسفند ۱۳۹۱بیست و دومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل 
متحد در شهر ژنو آغاز می شود و تا ۲۲ مارس ۲۰۱۳ (۲ فروردین ۱۳۹۲) ادامه خواهد يافت
هم میهنان عزيز،
از روز دوشنبه ۲۵ فوریه ۲۰۱۳ (۷ اسفند ۱۳۹۱) بیست و دومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز می شود و تا ۲۲ مارس ۲۰۱۳ (۲ فروردین ۱۳۹۲) ادامه خواهد يافت.
در این اجلاس که در آستانه "انتخابات" دوره یازدهم ریاست جمهوری و دوره چهارم شوراهای شهر و روستا برگزار خواهد شد، پس از حضور احتمالی علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی، گزارش آقای احمد شهید گزارشگر ويژه ایران نیز بررسی می شود و سپس بر اساس آن قطعنامه ای در مورد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی، برای تصویب ارائه خواهد شد.
از کليه هم ميهنان در تمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر در ايران معترض هستند تقاضا می شود که کوشش های خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر در کشورمان و افشای آمران، عاملان و حاميان آن همآهنگ کنند.
ما با برگزاری اجلاس های جانبی (موازی) در شورای حقوق بشر و احتمالا تجمعاتی در برابر مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو در ارتباط با حضور علی اکبر صالحی، گزارش آقای احمد شهید و "انتخابات" ریاست جمهوری و شوراها و سایرموارد نقض حقوق انسانی مردم کشورمان تلاش می کنیم که همزمان با بیست و دومین اجلاس شورای حقوق بشر کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی تدارک ببینیم.
با توجه به دستور اجلاس ۲۲ شورای حقوق بشر، کوشش خواهیم نمود که در اجلاس های جانبی (موازی) موارد زير مورد توجه قرار گیرند.
وخیم ترین موارد نقض حقوق بشر در ایران به شمول شکنجه، بازداشت های خودسرانه و ناپدیدشدن اجباری
نقض حقوق افراد متعلق به گروه های مذهبی یا عقیدتی در ايران
نقض حقوق مدافعان حقوق بشر در ایران
نقض حقوق افراد با ناتوانایی ها در ایران
نقض حقوق افراد متعلق به گروه های اتنیک در ايران
نقض حقوق پناهندگان ایرانی
نقض حقوق کودکان در ایران
نقض حقوق زنان در ایران
حق برخورداری از محیط زیست سالم در ایران
آثار تحریم های اقتصادی یکجانبه بر روی حقوق انسانی مردم ایران
حق برخورداری از انتخابات آزاد و منصفانه در ایران
بازداشت خانگی شخصیت های شاخص جنبش اعتراضی پس از انتخابات مخدوش ۱۳۸۸
(خانم زهرا رهنورد و آقایان مهدی کروبی و میرحسین موسوی)
همچنین بنا بر این است که سه کارگاه آموزشی حقوق بشر در سه آخر هفته موجود در این فاصله زمانی برگزار شود.
اسنادی که در این اجلاس بررسی می شوند، در پیوند زير در دسترس می باشند
اسناد ارائه شده توسط سازمان های غیر دولتی به تدریج در صفحه اکسترانت شورای حقوق بشر منتشر خواهد شد.
برنامه این اجلاس به زبان های انگلیسی و فرانسوی نیز از این پیوند قابل مشاهده می باشد
در این دوره تسهیلات محدودی برای سفر به ژنو و اقامت برای شرکت کنندگان در این کارزار در نظر گرفته شده است.
جهت همآهنگی های ضرور از علاقه مندان به مشارکت در سازماندهی اين کارزار دعوت می شود که در اجلاس پالتاکی که در روز شنبه ۹ فوریه ۲۰۱۳ (۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۱) در ساعت ۱۹ به وقت اروپای مرکزی در تالاری در بخش خاورميانه – ايران با نام
HRC IRAN Geneva
و با کد ورودی
2225222012
برگزار خواهد شد، شرکت کنند.
از دوستان تقاضا می شود که یک نام نیز در سکایپ برای خود ثبت کنند تا در صورت وجود اشکالاتی پیش بینی نشده در پالتاک بتوان جلسه را در سکایپ ادامه داد
۷ فوریه ۲۰۱۳ (۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۱)
تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر در ج. ا. در روند بیست و دومین اجلاس شورای حقوق بشر


هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر