۱۳۹۱ اسفند ۹, چهارشنبه

ازدواج 300 هزار زن ایرانی با اتباع خارجی


ارسال کننده : خانم انسیه حنیف نژاد 
قانون : ازدواج، یکی از مهم‌ترین دغدغه های زنان است که پیامدهای منفی و مثبت زیادی را در آینده برای آنان بوجود می آورد، برخی از زنان، ازدواج با اتباع خارجی برایشان اولویت فراوان دارد، در حالی‌که از پیامدهای منفی آن غافل می‌شوند.

آمارهای سازمان ثبت احوال کشور نشان می دهد ، در سال 90 حدود 500 هزار ايراني با اتباع خارجی ازدواج کرده‌اند كه از اين آمار حدود 300 هزار نفر زن و مابقي مردان بوده اند. این درحالی است که بیش از این آمار، ازدواج های زنان ایرانی با اتباع خارجی وجود دارد که ثبت قانونی نمی‌شود و پیامدهای منفی زیادی را برای زنان به‌وجود می آورد.چنانچه آمارهای اداره کل اتباع خارجی وزارت کشور نشان می‌دهد که بیش از 32 هزار کودک حاصل ازدواج ثبت نشده زنان ایرانی با اتباع خارجی که عمدتا افغانی و بدون شناسنامه هستند.

یکی از پیامدهای ازدواج با اتباع بیگانه،ترک و مهاجرت آنها،موجبات بروز نابسامانی خانواده و آسیب‌های اجتماعی می‌شود، چنان‌که درگذر ازجامعه سنتی به جامعه مدرن ، ظهور ارزش ها و الگوهای نو که باید نهاد خانواده توانایی مقابله با تنش‌های حاصل از چنین‌گذاری را داشته باشد، ناتوانی خانواده در جامعه پذیر کردن فرزندان به دلیل از هم گسیختگی ،زمینه را برای بروز بزهکاری‌های اجتماعی آماده می‌کند.
خودکشی در 60 درصد این زنان شایع‌تر است
 سوسن فرهادی جامعه شناس  با بیان این‌که حدود 60 درصد این زنان اقدام به خودکشی می‌کنند، اظهار كرد: آنان خودکشی را راهی برای رهایی از یک مسئله یا بحران می دانند و طرد شدگی، احساس بی‌هویتی ، ناکامی و شکست در زندگی از عوامل مهم این پدیده است.
وی، بی‌بندو باری جنسی و روسپیگری را از آسیب‌های اجتماعی مهم در این زنان می داند و می گوید:ترس از بی‌کفایتی، بی‌هویتی، اضطراب و افسردگی، مشکلات خانوادگی و فشارهای ممتد روحی از عواملی دیگری است که این گونه زنان را به سمت روسپیگری می کشاند.
فرهادی می‌گوید: میان رواج پدیده ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه و احتمال افزایش افراد فاقد هویت، اسناد سجلی رابطه معناداری وجود دارد، به‌طوری‌که هرچه این پدیده یعنی ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه افزایش یابد، تعداد افراد فاقد هویت و اسناد سجلی نیز به مراتب افزایش می یابد.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر