۱۳۹۱ اسفند ۱۰, پنجشنبه


اطلاعیه
جلسات پرسش و پاسخ کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
پرسش و پاسخ از هیئت رئیسه کانون 17.00 الی 19.00برای آشنائی بیشتر با منشور و اصول کانون، نحوه فعالیت، رفع ابهامات و پاسخگوئی به سئوالات اعضای کانون مقرر شده که هر 2 هفته یکبار در روزهای جمعه از ساعت 1700 الی 1900 جلسه پرسش و پاسخ با یکی از مسئولین کانون دفاع از حقوق بشر در ایران (اعضای هیئت رئیسه، مسئولین کمیته هاو نمایندگی ها، سرپرستان امور تخصصی اینترنتی، صدا و تصویر، ماهنامه، اداری، مالی و ...) در پالتاک با مسئولیت هیئت رئیسه برگزار شود.
پاسخگوئی اولین جلسه:
هیئت رئیسه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
منوچهر شفائی، حمید مقدم نیا، محسن بهرخو
زمان : جمعه  1 مارس 2013

محل برگزاری: پالتاک اتاق کانون

Paltalk:
Social Issues and Politics
Human Rights
Kanoon Defa az Hoqoq Bashar dar Iran Iran


کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر