۱۳۹۱ شهریور ۱۱, شنبه

معضل استخدام زنان در ادارات دولتی و خصوصی

شهرزاد نیوز: با این که دختران درصد بیشتری از دانشجویان دانشگاه های ایران را تشکیل میدهند، با این وجود درصد اشتغال زنان و به ویژه فارغ التحصیلان زن دانشگاه ها در حد نازلی قرار دارد. آمار رسمی که از سوی نهادهای دولتی و نیمه دولتی در ایران ارایه میگردد، اشتغال زنان را بین 12 تا 14 درصد برآورد کرده اند.
این معضل بدان حد است که حتی مقامات دولتی که وظیفه اصلی زن را "همسری و مادری" میدانند، مجبور به چاره اندیشی شده اند. 
اخیرا پروین هدایتی معاون مرکز امور زنان در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرده است که ادارات خصوصی تمایلی به استخدام زنان ندارند و تعداد زیادی از فارغ التحصیلان زن بیکار مانده اند. این اظهارات در شرایطی است که ادارات دولتی خود با طرحهای گوناگون سعی در خانه نشین کردن زنان دارند. طی یک سال گذشته دفتر ریاست جمهوری با آغاز طرح "دورکاری"، زنان را مجبور به کار در خانه کرده  است. این طرح ابتدا قرار بود به طور اختیاری در مورد کارمندان ادارات دولتی اجرا گردد، اما استقبالی از آن نشد. از آن پس، طرح دورکاری در برخی ادارات دولتی به اجبار و در مورد کارمندان زن اعمال شد.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر