۱۳۹۱ مهر ۵, چهارشنبه

جهش 5 ساله افزایش سن ازدواج زنان طی 7 سال

٤ مهر ١٣٩١

شهرزادنیوز:سن ازدواج در سال‌های اخیرافزایش یافته، به شكلی كه در سال 90 نسبت به سال84، گروه سنی كه بيشترين ازدواج در آن واقع شده، جهش پنج ساله‌ای را نشان می دهد.
به گفته علی اکبر محزون، مديرکل آمار و اطلاعات جمعيتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال،85.8 درصد مرداني كه در سال 90 ازدواج‌ كرده اند، 20 تا 34 ساله بودند و 84.8 درصد زناني كه در اين سال ازدواج كرده اند نيز 15 تا 29 سال سن داشتند.
وی افزود که در سال 90 آمار مرداني كه در سن 20 تا 24 سالگي ازدواج كرده‌اند با 38.9درصد همچنان در صدر است، اما در عين حال اين آمار 11 درصد نسبت به هفت سال قبل از آن كاهش يافته و بخشي از آن به گروه سني 25 تا 29 ساله انتقال يافته است. این در حالی است که سرعت افزايش سن ازدواج در زنان بيشتر بوده و در ازدواج‌هاي سال 90، آمار زناني كه در گروه سني 25 تا 29 ساله ازدواج كردند،‌ با 34.6 درصد در صدر قرار گرفته است.
به گزارش ایسنا، وی همچنین گفت که اگر روند فعلي ادامه پيدا كند، تا سال 97 تعداد مردان در سن ازدواج (20 تا 34 ساله) حدود دو ميليون نفر بيش از زنان در سن ازدواج (15 تا 29 ساله) خواهد شد. وی، یکی از پیامدهای افزايش سن ازدواج را خطر تجرد قطعي، به‌ويژه در میان زنان، دانست.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر