۱۳۹۱ اردیبهشت ۵, سه‌شنبه

گزارش آماری نقض حقوق زنان در ساله ۱۳۹۰


زنان
در این رسته در سال ۱۳۹۰ جمعا ۵۲ گزارش گردآوری شده است که بر اساس آن جمعاً ۷ فعال حقوق زنان بازداشت شدند، ۶ مورد خودسوزی زنان گزارش و ۸ مورد قتل ناموسی، ۱ مورد ممانعت از تجمع یا مراسم، ۱۵ مورد سایر موارد متفرقه گزارش شده است.
۹ تن از فعالین این عرصه از سوی دستگاه قضایی کشور به ۴۷ ماه حبس تعزیری، و ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال جریمه نقدی محکوم شدند.
در کل گزارشات گردآوری شده در این حوزه ۵۲ مورد بوده است که شامل ۵۷ مورد نقض حقوق زنان برای دستکم ۷۱ تن بوده است.
در حوزه زنان ۵۷ مورد نقض موارد و بندهای مقاوله نامه های حقوق بشری جاری از مجموع ۵۲ گزارش استخراج شده است که شامل نقض حقوق ۷۱ نفر از زنان و فعالین حقوق زنان است.

در حوزه زنان بازداشت شهروندان ۱۴% نسبت به سال ۱۳۸۹ افزایش یافته است، هم چنین صدور احکام حبس از سوی دستگاه قضایی نیز با کاهش ۳۰% همراه بوده است.
در مقایسه ماهانه نقض حقوق زنان بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال ۱۳۸۹، ۱۶% افزایش داشته است، بیشترین صعود در این حوزه در مرداد ماه با ۲۹% و بیشترین نزول در بهمن ماه با ۶۲% گزارش شده است.
برای مقایسه نقض موردی حقوق زنان در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۸۹، به نمودار زیر بنگرید.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر