۱۳۹۱ خرداد ۳, چهارشنبه

زایمان یک زن کارتن خواب در بیابانخبرگزاری هرانا - گزارش‌ها حاکی از زایمان یک زن کارتن‌خواب به نام "آرزو" در چادری تاریک و نمور در تهران حکایت دارد.
زن کارتن خوابی بنام آرزو ساعت ۴۶ دقیقه بامداد یکشنبه در چادری نمور و تاریک در تپه‌ای در تهران پارس زایمان کرد و پسری را بدنیا آورد. تکنیسین‌‌های اورژانس تهران در عملیاتی شبانه پای در بیابانی وحشتناک گذاشتند تا این مادر و نوزاد را نجات دهند.
به گزارش روزنامه‌ی ایران، "سقف چادر کوتاه بود. تکنیسین جوان به سختی وارد شد و زن بارداری را دید که در شرایط بدی قرار داشت و با بررسی وضع زن تشخیص داد که زن در‌‌ همان لحظه زایمان می‌کند و زمانی برای رساندن وی به بیمارستان نیست. دو تکنسین اورژانس برای زایمان زن کارتن‌خواب دست به کار شدند، صدای گریه نوزاد فضای چادر کوچک را پر کرد و لبخند به چهره دو تکنسین نشاند."
بر اساس این گزارش، این زایمان یک ساعت طول کشیده بود و زن از شدت درد فریاد می‌زد.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر