۱۳۹۰ آبان ۱۰, سه‌شنبه

رئيس حراست دانشكده مهندسي به دانشجوي دختر : هر كاري كه بخوام ميتوانم انجام بدم حتي ميتوانم تو را بكشم.


يكي از دختران دانشجو دانشكده مهندسي دانشگاه بوعلي سينا, در حراست دانشگاه  (فاطي كماندوها) از  وي كارت دانشجويي خواست,  ولي اين دانشجو از دادن كارت ممانعت كرد ,به دنبال آن حراستيهاي مرد سراغش آمدند و داد و بيداد راه انداختند كه دو هفته است كه كارت نشان نداديد
حراستيها داد ميزدند وفحش ميدادند و بعد از آن به زور اين دانشجو را به  كميته انضباطي بردند .
رئيس حراست به آن دانشجو گفت : كه پدرت را در مياورم ,من هر كاري كه بخوام ميتوانم انجام بدم حتي ميتوانم تو را بكشم.


هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر