۱۳۹۰ آبان ۱۳, جمعه

ایران صد و بیست و پنجمین کشور در زمینۀ برابری زنان!


گزارش انجمن اقتصاد جهانی می‌گوید: ایران از لحاظ برابری جنسیتی یکی از بدترین کشورهای جهان است، انجمن اقتصاد جهانی روز سه‌شنبه اول نوامبرششمین گزارش سالانۀ گردهمائی جهانی جنسیتی خود را با بررسی برابری جنسیتی در ۱۳۵ کشور که ۹۳ درصد جمعیت جهان را در خود جای داده‌اند منتشر کرد، در این بررسی ایران پس از ترکیه، مصر و سوریه رتبۀ ۱۲۵ را به خود اختصاص داده است!
انجمن اقتصاد جهانی در بررسی‌های خود برای تعیین بهترین و بدترین کشورها در زمینۀ برابری زنان ۱۴ متغیر را در چهار دستۀ: دسترسی زنان به آموزش‌های پایه‌ای و پیشرفته، سلامت و تندرستی زنان با احتساب میزان امید به زندگی، برابری فرصت‌های اقتصادی و میزان مشارکت در آنها و قدرت و اختیار سیاسی در نظر گرفته است.
بر اساس این گزارش ایران به لحاظ سلامتی و امید به زندگی برای زنان رتبۀ ۸۵ و به لحاظ دسترسی به تحصیلات رتبۀ ۱۰۵ را دارد اما از نظر مشارکت در امور اقتصادی و قدرت سیاسی به ترتیب در جایگاه ۱۲۵ و ۱۳۰ ایستاده است، انجمن اقتصاد جهانی در گزارش خود یمن را به عنوان بدترین کشور برای زنان معرفی کرده و پس از آن به ترتیب کشورهای چاد، پاکستان، مالی و عربستان سعودی بدترین کشورهای جهان برای زنان هستند، بررسی‌ها نشان می‌دهد که در این کشورها و کشورهائی که در انتهای جدول رتبه بندی انجمن اقتصاد جهانی حضور دارند هیچگونه سرمایه گذاری روی جمعیت زنان انجام نمی‌گیرد، به گزارش فوربس اگر چه جایگاه عربستان سعودی در ته این جدول قرار دارد اما در سال‌های گذشته دو عامل دادن حق رأی به زنان و مبارزۀ زنان برای داشتن حق رانندگی نشان داده که زنان تا چه اندازه می‌توانند جایگاه قدرتمندی در عرصۀ کاری داشته باشند.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر