۱۳۹۰ آبان ۱۰, سه‌شنبه

فراخوان جلسه ي هماهنگی امور کمیته ها


مسئولین محترم کمیته های تخصصی کانون
با سلام
بدینوسیله از شما دعوت می شود در جلسه هماهنگی امور کمیته های کانون که روز یکشنبه 06.11.2011 ساعت  14:00 در اتاق پالتاک کانون دفاع از حقوق بشر در ایران بر گزار خواهد شد شرکت فرمائید.
موضوعات جلسه:
خوش آمد گوئی و خیر مقدم 14:00 الی 14:05
گزارش کمیته ها و بررسی عملکرد آنان هر کمیته 3 دقیقه– 14:05 الی 14:25
ابلاغ جدول زمانی پیشنهادی هیئت رئیسه کانون به کمیته ها در خصوص برگزاری جلسات سخنرانی کمیته ها - 14:25 الی 14:35
بررسی وضعیت اعضای کمیته ها و نحوه همکاری آنها -  14:35 الی 14:45
8 . پیشنهادات مسئولین کمیته ها و بحث گفتگو و نتیجه گیری در خصوص آن ها – 14:45 الی 15:00

یادآوری:
1 . در صورت عدم امکان حضور در این جلسه، ضرورت دارد که نماینده ای را کتباً و با اطلاعات کافی به جلسه معرفی نمایند. حضور بموقع شما باعث برگزاری منظم جلسه گردیده و مطمئنا جلسه در زمان تعیین شده نیز پایان خواهد یافت .
2 . حضور اعضاي کمیته ها در این جلسه آزاد است.
3 . همکاران محترم پیشنهادات و انتقادات خود را در زمان لازم بیان کرده تا زمان جلسه طبق روال پیش بینی شده برگزار شود .
4 . لطفا برای بهتر برگزار شدن جلسه حتما تغییرات احتمالی را با مسئول جلسه در میان گذاشته و با هماهنگی با مسئول جلسه برای سخن گفتن آماده شوید .

مسئول امور کمیته ها در هیئت رئیسه
اميرافشین حیدری

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر