۱۳۹۰ مهر ۲۰, چهارشنبه

معمای جسد سوختۀ دختر ۱۶ ساله در تابوت!اعضای يک خانواده که قصد داشتند بدون اطلاع پليس و مراجع ذیربط جسد سوخته ای را دفن کنند اما موفق به انجام اين کار نشدند، اين در حالی است که ۲ نفر ازنزديکان متوفی نيز به اتهام مشارکت در قتل عمدی بازداشت شدند
و تحت بازجوئی قرار گرفتند، به گزارش خراسان  ماجرای اين پرونده از آن جا آغاز شد که يکی از اهالی شهرک کوشک مهدی در جادۀ قديم قوچان به حرکات و رفتار اعضای يک خانواده که در حال شست و شو و کفن و دفن دختر نوجوانی بودند مشکوک شد و در تماس تلفنی با مرکز فوريت های پليسی ۱۱۰ اعلام کرد اعضای يک خانواده را در حال کفن کردن يک نفر مشاهده کرده است، به دنبال دريافت اين خبر، مأموران کلانتری کاظم آباد به آدرس اعلامی عزيمت و مشاهده کردند اعضای يک خانواده مرده ای را پس از تغسيل کفن کرده اند و با گذاشتن آن داخل تابوت قصد دارند جسد را دفن کنند، اعضای اين خانواده در پاسخ به سؤالات مأموران انتظامی گفتند: دخترمان بيماری خاص و تشنج داشت که بر اثر همين بيماری فوت کرده است و ما نيز قصد داشتيم او را در گورستان محل دفن کنيم، آنها همچنين اظهار داشتند: دربارۀ مرگ دخترمان چون به طور طبيعی مرده از کسی شکايتی نداريم و فقط می خواهيم هر چه سريعتر او را دفن کنيم.
در پی اظهارات اين خانواده مأموران انتظامی با تلفن همراه قاضی ويژۀ قتل عمد تماس گرفتند و ماجرا را توضيح دادند اما اظهارات اعضای اين خانواده که سعی داشتند هر چه سريعتر جسد را دفن کنند ظن مقام قضائی را برانگيخت، بنابر اين قاضی اسماعيل شاکر به پزشک قانونی و اکيپ بررسی صحنۀ جرم دستور داد تا با عزيمت به محل حادثه به بررسی دقيق جسد بپردازند تا علت مرگ اين دختر مشخص شود، وقتی پزشک قانونی و مأموران بررسی صحنۀ جرم به اين منزل مسکونی رفتند ماجرا را متفاوت با آنچه خانوادۀ دختر ۱۶ ساله نقل کرده بودند ديدند، آنان وقتی کفن را باز کردند با جسد دختر ۱۶ ساله ای مواجه شدند که به شدت سوخته بود! بنابر اين مأموران انتظامی در تماس دوباره با مقام قضائی اعلام کردند که جسد به طرز مشکوکی سوخته است، با دريافت اين خبر بلافاصله قاضی شاکر برای انجام تحقيقات قضائی عازم شهرک کوشک مهدی شد و بدين ترتيب بررسی های قضائی و پليسی دربارۀ اين ماجرا در حالی وارد مرحلۀ جديدی شد.
اعضای خانواده که ديگر نمی توانستند اظهارات قبلی خود را تکرار کنند دربارۀ چگونگی مرگ دختر ۱۶ ساله ادعای ديگری را مطرح کردند، آنان به قاضی ويژۀ قتل عمد گفتند: در اين شهرک وقتی برق شهری قطع می شود ما از چراغ گردسوز استفاده می کنيم، امروز صبح نيز وقتی دخترمان به حمام رفت ديديم که نفت چراغ گردسوز ريخته و او دچار آتش سوزی شده است! اما بررسی های دقيق مقام قضائی مشخص کرد شدت اين آتش سوزی به حدی بوده که حتی دوش حمام ذوب شده است، اين در حالی بود که لباس های دختر جوان نيز سوخته بود و گل سر وی نيز روی موهايش قرار داشت! اين گزارش حاکی است معمای پيچيدۀ اين پرونده در حالی مقابل بازپرس ويژۀ قتل عمد قرار گرفت که سؤالات بی پاسخی مانند اين که دختر نوجوان چرا با لباس هايش برای استحمام به داخل حمام رفته است؟ و چرا اعضای اين خانواده موضوع را به پليس و ماجرای آتش سوزی را به سازمان آتش نشانی اطلاع نداده اند؟ همچنان از زوايای پنهان اين ماجرا است.
تحقيقات پليس نيز که با راهنمائی های مقام قضائی در اين باره آغاز شده بود نشان داد که برای اولين بار فردی از تلفن همگانی با پليس ۱۱۰ تماس گرفته و ماجرا را اطلاع داده است، بنابر اين گزارش به دستور قاضی شاکر آثار باقی مانده در محل آتش سوزی جمع آوری و جسد دختر نيز برای تعيين علت دقيق مرگ به پزشکی قانونی حمل شد، همچنين تحقيقات مقام قضائی از اطرافيان متوفی بيانگر آن بود که دختر ۱۶ ساله شب قبل از حادثه را نيز در منزل يکی از بستگانش سپری کرده بود، بنابر اين بررسی های پليس برای مشخص شدن اين که مرگ اين دختر در پی خودکشی بوده است يا ارتکاب قتل ادامه دارد، از سوی ديگر نيز ۲ تن از بستگان متوفی که شب حادثه در منزل حضور داشتند به اتهام مشارکت در قتل عمدی بازداشت شده اند و بازجوئی از آنان برای مشخص شدن زوايای پنهان اين پرونده آغاز شده است.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر