۱۳۹۰ مهر ۳, یکشنبه

تاملي بر سقوط دختری جوان از طبقه ششم، از ترس پليس امنيتنه جوان – پنج دختر و چهار پسر - در مشهد دریک مهمانی  بودند. ماموران پليس امنيت بدون داشتن مجوز از مقام قضايي، وارد خانه شده و قصد دستگيري جوانان را داشتند، يکي از دخترها از ترس مامورين امنيت و اينکه در صورت دستگيري آبرويي برايش باقي نخواهد ماند، خود را از طبقه ششم ساختمان به پايين پرتاب پرتاب کرده و جان مي دهد. اين خبر را خبرگزاري ايسنا در سايت خود منتشر کرده است، ناصر حجاريان رئيس پليس امنيت خراسان رضوي، براي توجيه تخلف و جرم ارتکابي خود به خبرگزاري ايسنا مي گويد:
مرگ اين دختر جوان در جريان حمله تيم هاي عمليات ويژه پليس امنيت عمومي صورت گرفته است، وي مي افزايد: حمله ماموران پليس به يک مهماني  صورت گرفته است. در اين حمله چهار دختر و چهار پسر دستگير شده اند. در اين خصوص نکاتي قابل تامل است:1. رئيس پليس امنيت خراسان رضوي اقرار مي کند، مرگ اين دختر جوان در جريان تيم هاي عمليات ويژه پليس امنيت عمومي صورت گرفته است" اين در حالي است که پليس، حق حمله و به خصوص وحشيانه به منزل کسي را به هيچ عنوان ندارد، به خصوص اينکه چند جواني که امکاني براي فرار و يا حمله به نيروي انتظامي را ندارند. پليس در چنين مواردي حق دخالت و ورود به منزل کسي را ندارد.2. پليس در جرايم مشهود تنها زماني مي تواند مداخله کند که اولا جرم در منظر عمومي صورت گرفته باشد يا اينکه پليس خود وقوع جرم را ديده باشد. اگر جرمي در منزل فردي صورت گيرد، از آنجا که در منظر عمومي نبوده است، در صورتي مي تواند دخالت کند که از مقام قضايي دستور قضاي داشته باشد. حمله پليس در اين گونه موارد خود سرانه بوده و به دليل حمله غير قانوني پليس و اينکه پليس طبق قوانين نيروهاي مسلح و قانون آيين دادارسي کيفري صرفا با رعايت موازين امنيتي و بر اساس قانون و با دستور مقام قضايي و هدايت مقام قضايي مي تواند مداخله کند و اين مداخله حدالامکان نبايد با خساراتي مادي و جسماني توام باشد. 3. اين عمل پليس امنيت عمومي، جرم به حساب آمده و مامورين در قتل اين دختر مسئوليت کيفري دارند. اما پليس براي اينکه مسئوليت خود را منتفي کرده و از ارتکاب جرم شانه خاني کند، در مصاحبه عالي ترين مقام پليس امنيت عمومي اعلام مي کند، در حمله به يک پارتي شيطاني، اين دختر بي گناه از طبقه ششم پرتاب شده است. هر چند اين امکان وجود دارد که پليس خود در پرتاب اين دختر نقش داشته باشد، بدين نحو که دختر از ترس دستگيري، به ماموران پليس بگويد که اگر من را دستگير کنيد خود را از طبقه ششم به پايين پرتاب مي کنم و ماموران خاطي هم بدون در نظر گرفتن اين موضوع مهم براي دستگيري اين دختر اقدام کرده و او را در شرايط بحراني قرار داده بودند. در نهايت دختر بي گناه براي حفظ آبروي خود که در شهري مذهبي زندگي مي کند خود را از طبقه ششم به پايين پرتاب کرده است. 4. جاي تعجب نيست که پليس در مصاحبه هاي خود براي لاپوشاني تخلفات مامورين از چنين جملات و کلماتي مانند پارتي شيطاني به نفع خود استفاده کند. تا اذهان عمومي را منحرف و جريحه دار نمايد. در حالي که اگر هم پارتي وجود داشت اولا- همانطور ک گفته شد پليس حق حمله و يورش ندارد و ثانيا – هشت جوان چه نوع پارتي مي خواهند آنهم در شهري مذهبي راه بياندازند که بخواهيم بر روي آن نام شيطاني بودن را بگذاريم. 5. هشت نفر در حال حاضر بازداشت شده و مطمئنا آنها تحت فشارهاي شديد روحي و رواني و جسمي قرار دارند تا اقرار به ارتکاب جرم کرده تا تخلف پليس پوشانده شود. تخلفي که جان يک دختر جوان بي گناه در ميان بوده و پليس عامل و مسبب اصلي قتل اين دختر بوده است. 6. پليس امنيت عمومي متاسفانه در سالهاي اخير بيش از آنکه بخواهد امنيت اجتماع را حفظ کند، خود بر هم زننده امنيت عمومي بوده است. دستگيري هاي خودسرانه دختران و پسران، نظامي کردن فضاي عمومي کشور و دخالت بيجا دررابطه خصوصي افراد به خصوص وارد حريم خصوصي خانوادها شدن، از جمله مواردي است که امنيت عمومي را بر هم مي زدند. در نهايت از خانواده اين دختر کشته شده، مي خواهم که براي پايمال نشدن خون دخترشان، تا جايي که در توان دارند، با پليس امنيت عمومي برخورد کنند و نگذارند پليس به صورت واهي و خود سرانه، امنيت جوانان ديگر را به هم زنند. اين حق براي خانواده مقتول وجود دارد که از ماموران خاطي شکايت کنند و احقاق حق نمايند. حتي خانواده بازداشت شدگان هم مي توانند به دليل تخلف پليس شکايت کنند و نگذارند پليس با تريبون هاي که در اختيار دارد سوء استفاده کرده و بازداشت شدگان را تحت شکنجه هاي جسمي و روحي براي اخذ اقرار قرار دهند. همچنين بر فعالان حقوق بشر، روزنامه نگاران و همچنين وکلاي دادگستري است تا اين موضوع را به جد پيگيري کنند تا حقوق دختري بي گناه ضايع نگردد. محمد مصطفايي وکيل پايه يک دادگستري

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر