۱۳۹۰ شهریور ۳۰, چهارشنبه

به اتهام شرکت در تظاهرات کارگري در سنندج دو فعال زن شلاق خوردند


این خبر مربوط به سال ۱۳۸۷ است. دو زن فعال کارگری (سوسن رازاني و شيوا خيرآبادي) به دلیل شرکت در مراسم روز جهانی کارگر در شهر سنندج شلاق خوردند و البته غیر نمادین. در آن زمان یا ما آدم های دیگری بودیم (بی تفاوت به اخبار وقایع) یا بنا به موقعیت فشار رسانه ی برای این که “آن آدم دیگر” درون ما بیدار شود کافی نبود! …
بار دیگر می توان دید که گفتمان “حقوق بشر” به رغم تجویز نسخه عام سیاست گریزی (ایدیولوژی پرهیزی)، پیشاپیش انتخاب های سیاسی “مفید” خود را انجام داده است. پنجشنبه ۱ اسفند ۱۳۸۷ به اتهام شرکت در تظاهرات کارگري در سنندج دو فعال زن شلاق خوردند بهروز ثمره احکام 70 ضربه و 15 ضربه شلاق براي سوسن رازاني و شيوا خيرآبادي دو فعال زن کارگري، که در روز 11 ‏خرداد87، در مراسم بزرگداشت روز جهاني کارگر در شهر سنندج دستگير شده بودند، روز گذشته 30 بهمن 87 در شهر ‏سنندج به اجرا درآمد. ‏ شعبه 101 دادگاه جزايي سنندج سوسن رازاني را به تحمل 9 ماه زندان تعليقي به مدت سه سال و 70 ضربه شلاق و شيوا ‏خيرآبادي را به تحمل چهارماه زندان تعليقي به مدت سه سال و 40 ضربه شلاق محکوم کرده بود که حکم سوسن رازاني ‏بعد از تجديدنظرخواهي تغييري نکرد و حکم شلاق شيوا خيرآبادي ، پس از تجديد نظرخواهي به15 ضربه رسيد، و نهايتا ‏هر دو حکم روز 27 بهمن ماه به آنها ابلاغ و در زندان سنندج به اجرا درآمد. ‏ همچنين دو فعال کارگري مرد اين پرونده به نامهاي عبدالله خاني و سيد غالب حسيني به ترتيب به نود و يک روز زندان ‏تعزيري و تحمل چهل ضربه شلاق و همچنين شش ماه حبس تعزيري و تحمل چهل ضربه شلاق محکوم شده اند.‏ به گفته يکي از فعالان مدني سنندج در حالي که اين دو زن در زندان سنندج شلاق مي خوردند، عده اي ديگر از فعالان ‏کارگري و اجتماعي در بيرون از زندان با گل و شيريني در انتظار آنها به سر مي بردند. ‏ شوراي عمومي کنگره اتحاديه هاي کارگري انگلستان که 6.5 ميليون نفر از اعضاي اتحاديه هاي کارگري را نمايندگي مي ‏کند، پيش از اين طي بيانيه اي از دولتمردان ايران خواسته بود که از اجراي احکام زندان و شلاق براي اين فعالان ‏جلوگيري کند. در اين بيانيه، اين شورا نگراني و انزجار خود را از محکوميت فعالان کارگري به تحمل ضربه هاي شلاق و ‏زندان ابراز داشته و نوشته بود: صدور اين حکم در مورد هر فردي که با اعمال حقوق اساسي بشر در فعاليت هاي مشروع ‏اتحاديه اي شرکت مي کند، انزجار آور است. شلاق زدن بيانگر مجازاتي خوار کننده و ظالمانه است و نقض حقوق بين ‏المللي محسوب مي شود. ‏ سال گذشته نيز احکام شلاق براي چهار نفر از فعالان کارگري در کردستان به اجرا درآمده بود که با اعتراض فعالان حقوق ‏بشر در داخل و خارج ايران همراه بود.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر