۱۳۹۰ شهریور ۲۷, یکشنبه

انتقال كليه زندانيان عادي زن اززندان هاي اوين و گوهردشت زندان جديدي به نام خورين


حكومت زن ستيز آخوندي  اقدام به تخليه كامل خانم هاي زنداني از زندان گوهردشت و اوين كرده است . زندانيان زن را به  زنداني به نام خورين ورامين منتقل كرده است . زندان خورين جديداً ساخته شده است و به زندانيان زن اختصاص داده شده است. 
دولت تلاش ميكنند زندانها را خارج از شهرمنتقل كند تا كمتر در معرض ديد افكارعمومي باشد وهمچنين خانواده ها امكان ملاقات كمتري داشته باشند، اين هم نوعي فشار روي خانواده زندانيان است.


هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر