۱۳۹۰ شهریور ۲۸, دوشنبه

نقص عضو فرانک فرید در شکنجه گاه های تبریز

یکی از همبندان فرانک فرید می گوید: در نتیجۀ ضربات شدید وارده به فرانک گوش چپ وی دچار مشکل شنوائی شده و با توجه به امکانات محدود پزشکی و داروئی زندان امکان دارد این فعال فرهنگی و شاعر بنام تبریزی ناقص العضو شود، همبند وی که اخیراً آزاد شده می افزاید:
روز اول بازداشت، خانم فرید چندین بار مورد ضرب و شتم قرار گرفت تا جائی که به علت وخامت حال وی به درخواست مأمورین، اورژانس به محل بازداشت آمده و ساعت ها زیر سرم قرار داشت.
فرانک فرید روز 12 شهریور 1390 به هنگام خرید در تبریز دستگیر شده و هم اکنون نیز علیرغم آزادی همۀ زندانیان زن بازداشتی تجمعات اعتراضی به خشک شدن دریاچه اورمیه، همچنان در زندان به سر می برد، چندی پیش هم سازمان عفو بین الملل طی بیانیه ای به وضعیت وخیم وی در زندان اشاره کرده و خواستار رسیدگی فوری به این فعال مدنی شد.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر