۱۳۹۰ شهریور ۴, جمعه

هیچ نهادی از وکلا حمایت نمی کند!

 
کمپین بین المللی حقوق بشرامروز با انتشار بیانیه ای گفت که کانون وکلای مرکز ایران باید به حمایت از وکلایی که به دلیل دفاع از زندانیان عقیدتی یا دفاع از اهداف و ضوابط حقوق بشر در مخمصه قرار گرفته، آزار و اذیت شده و با اتهامات حقوقی و حتی احکام زندان مواجه شده اند بشتابد.
کمپین همچنین تصریح کرده که کانون بین المللی وکلا و گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد در حوزۀ استقلال قضات و وکلا باید در مورد وضعیت وکلای ایرانی که با این گونه فشارها روبرو هستند وارد عمل شده و از آنان دفاع کند.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر