۱۳۹۰ شهریور ۱, سه‌شنبه

فراخوان سخنرانی، داستانخوانی بحث وگفتگو درپالتاک
ماده سیزدهم میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد
دولتهای عضو این میثاق، حق هر فرد را جهت برخورداری از آموزش و پرورش به رسمیت می شناسند. آنها می پذیرند که آموزش و پرورش میباید در جهت توسعه کامل شخصیت و حیثیت انسان و احترام فرد به حقوق بشر و آزادیهای اساسی تقویت و هدایت شود. ....
ماده پانزدهم میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد
1- دولتهای عضو این میثاق حقوق زیر را برای هر فرد به رسمیت می شناسند:

الف) مشارکت در زندگی فرهنگی      
ب ) برخورداری از مزایای پیشرفت های علمی و کاربردی آن
ج ) حمایت از منافع مادی و معنوی که در نتیجه اثر علمی، ادبی و هنری فرد بوجود آمده است.
...
حقوق بشر و مردم بلوچ

فراخوان

سخنرانی، داستانخوانی بحث وگفتگو درپالتاک 

 سخنرانان وموضوع سخنرانی:
حسن نایب هاشم: فعال و مدافع حقوق بشر و کنشگر سیاسی
محتوای اسناد بین المللی در مورد حقوق مذهبی و زبانی گروه های اتنیک
عبدالستار دوشوکی: رئیس مرکز مطالعات بلوچستان – لندن
وضعیت حقوق بشر در بلوچستان
داستانخوانی: میترا درویشیان نویسنده و فعال حقوق بشر

 مکان: پالتاک
Paltalk:
Social Issues and Politics
Human Rights
Kanoon Defa az Hoqoq Bashar dar Iran Iran
 زمان:  شنبه 10 سپتامبر ساعت 19.00 به وقت اروپای مرکزی

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر